Kort fortalt 

  • På kort sigt kan vi gå en urolige periode i møde på aktiemarkederne.
  • På lidt længere sigt ser vi fortsat et fornuftigt afkastpotentiale.
  • Forbered din portefølje til tiden efter USA-valg, Brexit og coronavaccine.
  • Lave obligationsafkast og rigelig likviditet vil understøtte aktierne.


Aktierne har gjort et forrygende comeback siden de store kursfald i foråret, men i september stoppede festen. Her oplevede globale aktier betydelige kursudsving og et mindre dyk, mens en række risici trænger sig på. I Europa er coronavirussen blusset op, og i USA kan politikerne stadig ikke blive enige om en ny økonomisk hjælpepakke. Dertil kommer andre usikkerhedsfaktorer som den fortsat uafklarede Brexit-situation og præsidentvalget i USA, hvor Donald Trump er blevet smittet med coronavirus.

Er det slut med stigende aktiekurser for nu?
”Det kommer an på tidshorisonten. De kommende par måneder kan meget vel byde på yderligere usikkerhed og volatilitet, men på lidt længere sigt ser vi potentiale for fortsatte aktiestigninger. Overordnet set forventer vi, at den gradvise normalisering af global økonomi vil fortsætte, og det vil efter vores vurdering løfte aktierne yderligere. Derfor fastholder vi en moderat overvægt i aktier i vores porteføljer og en tilsvarende undervægt i obligationer,” siger Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg.

Hvilken betydning har det, at Donald Trump er blevet smittet med coronavirus?

”Den første markedsreaktion var et lille sell-off i de amerikanske aktier pga. højere usikkerhed, men vi forventer, at den overordnede effekt på de finansielle markeder vil være begrænset. Et andet spørgsmål er, hvilken betydning det får for valgkampen. Vores hovedscenarie er, at Donald Trump vil komme sig forholdsvis hurtigt og være i stand til at returnere til valget. Da Boris Johnson blev ramt af coronavirus i Storbritannien, førte sympatien i offentligheden faktisk til en stærk, men dog relativt kortvarig stigning i hans popularitetsmålinger, og det samme kan potentielt ske for Donald Trump."
Da mange obligationer har meget lave eller negative forventede afkast, forventer vi fortsat, at der vil flyde ny likviditet ind i aktiemarkederne.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 

Hvor stor en trussel udgør en anden bølge af coronavirussen for de finansielle markeder?
”Det er klart, at jo mere coronavirussen blusser op igen i løbet af efteråret og vinteren, jo mere kan genopretningen af den økonomiske vækst trække i langdrag. Vi forventer dog ikke nye omfattende nedlukninger, men mere lokale og målrettede restriktioner med mindre negativ effekt på den økonomiske vækst, og vi kommer hver dag tættere på en vaccine. Vi frygter derfor ikke en gentagelse af forårets store nedsmeltning, men coronavirussens udvikling vil fortsat kunne sætte sit præg på de finansielle markeder på godt og ondt."

Hvad bliver de vigtigste faktorer for de finansielle markeder i årets sidste kvartal?
”Foruden coronavirussen holder vi selvfølgelig meget øje med det amerikanske præsidentvalg, som kan give kortvarig uro. Set i et større perspektiv forventer vi dog ikke, at udfaldet af valget får særlig stor betydning for den økonomiske vækst og de finansielle markeder – men selvfølgelig er der politiske forskelle på de to kandidater. Joe Biden vil blandt andet hæve selskabsskatterne, hvilket aktiemarkedet ikke vil opfatte positivt. Til gengæld ses Joe Biden som mere forudsigelig og samarbejdsvillig, hvilket er positivt, og derfor kan udfaldet af valget også få betydning for handelskonflikten mellem USA og Kina, der til stadighed ulmer under overfladen.

Samtidig bliver det interessant at følge den forestående regnskabssæson, der skydes i gang i USA i midten af oktober. Aktierne er dyre i øjeblikket målt på nøgletallet P/E – dvs. den pris man som investor betaler pr. krones indtjening i selskaberne. Det skyldes, at aktiekurserne er steget meget siden bunden i marts, uden at selskabernes indtjening er steget tilsvarende, og derfor bliver det vigtigt med gode indtjeningstal og udmeldinger fra selskaberne, der kan retfærdiggøre den høje værdiansættelse. Vi kan dog se, at selskaberne generelt har været gode til at reducere omkostninger under coronakrisen, og det vil give et ekstra løft i indtjeningen, når salget stiger.

Sidst, men ikke mindst, følger vi de makroøkonomiske nøgletal. Her skal vi gerne se fortsat fremgang i den økonomiske genopretning, selv om der vil komme tilbagefald undervejs. Senest skuffede jobskabelsen i USA i sidste uge, hvor der ikke blev skabt lige så mange nye job som ventet – og netop arbejdsløsheden er et godt billede på, hvor hårdt coronavirussen har ramt økonomierne. I USA steg arbejdsløsheden på ingen tid fra under 4 pct. til næsten 15 pct. i foråret, og selv om halvdelen af de tabte job allerede er vundet tilbage, er der stadig lang vej til en normalisering. Det bliver et langt, sejt træk. Samtidig tror vi ikke på, at politikerne i USA bliver enige om den længe ventede nye finanspolitiske hjælpepakke på denne side af det amerikanske valg i november, og det kan på kortere sigt tynge markederne."Hvor har I fokus i jeres investeringer i øjeblikket?
”Selv om vi er opmærksomme på de kortsigtede usikkerhedsfaktorer, er det vigtigt, at man som investor ser længere frem og tænker på, hvordan verden vil se ud efter valget i USA, en afklaring på Brexit samt lanceringen af en vaccine mod coronavirus. I takt med at økonomien kommer yderligere op i gear, kan det give et comeback til de mere cykliske sektorer, der har haft det hårdt under coronakrisen. Cykliske sektorer som fx finans og industri performer typisk bedste i økonomiske opgangstider, og i løbet af det kommende år forventer vi et økonomisk opsving, der især kan give attraktive afkastmuligheder inden for finanssektoren. Vi anbefaler, at investorer allerede nu gradvist begynder at positionere deres porteføljer til det scenarie.

Derudover ser vi også fortsat et attraktivt, langsigtet afkastpotentiale i teknologiaktier, der nyder godt af en stærk strukturel vækst, selv om der utvivlsomt vil komme perioder, hvor andre typer aktier performer bedre. Fx skyldtes kursfaldene i USA i september i vid udstrækning en bevægelse væk fra teknologiaktier, som vægter tungt på det amerikanske aktiemarked, og over mod mere cykliske aktier.

Trods aktuel usikkerhed om den finanspolitiske hjælpepakke i USA forventer vi generelt, at centralbanker og politikere vil være klar til at understøtte økonomierne yderligere, hvis det bliver nødvendigt, og centralbankernes ekstremt lempelige pengepolitik har givet en likviditetsskabelse af usete dimensioner i global økonomi. Denne likviditet skal placeres, og da mange obligationer har meget lave eller negative forventede afkast, forventer vi fortsat, at der vil flyde ny likviditet ind i aktiemarkederne. Det bidrager til, at vi forventer fornuftige afkast fra aktier på 12 måneders sigt.”


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde