Kort fortalt 

  • Global økonomi er præget af meget lave eller negative renter.
  • Lavrentemiljøet medfører en øget risiko for negative afkast på mange obligationer og obligationsfonde i de kommende år – alt afhængig af renteudviklingen.
  • Alligevel kan de være relevante at investere i for de fleste investorer.
1. Hvilke obligationer er hårdest ramt af de lave renter?
Renterne er især meget lave eller negative på de obligationer, der betragtes som mest sikre – også betegnet obligationer med høj kreditkvalitet. Det er fx danske og tyske statsobligationer samt danske realkreditobligationer.

2. Giver det mening at investere i obligationer med lave eller negative renter?
Hvis du alene fokuserer på afkastet, ser disse obligationer ikke særligt attraktive ud, men obligationer handler om andet og mere end afkast. Obligationer bidrager også til, at dit samlede afkast bliver mere stabilt og mindre sårbart over for kursfald på aktiemarkederne. De kan med andre ord sikre dig en bedre balance mellem afkast og risiko i dine investeringer.
Obligationer fungerer som en form for stødpude, der kan opveje en større eller mindre del af tabet på aktier.Jacob Hvidberg Falkencrone, senioranalytiker i Danske Bank

På længere sigt forventer vi, at aktier giver et højere afkast end obligationer, men til gengæld giver aktier også markant større risiko for tab undervejs. Ved at blande aktier og obligationer i din portefølje får du en mindre risikofyldt investering med mindre løbende udsving i værdien af din investerede opsparing. Det skyldes, at de mest sikre obligationer stiger i perioder med store kursfald på aktiemarkederne – og dermed fungerer de som en form for stødpude, der kan opveje en større eller mindre del af tabet på aktier.

3. Hvilke investorer bør have obligationer i porteføljen?
Vi anbefaler faktisk de fleste investorer at have en større eller mindre andel af obligationer med høj kreditkvalitet i deres porteføljer, selv om renterne er lave eller negative. Om du skal have obligationer i porteføljen, og hvilken andel de skal udgøre, vil dog altid afhænge af din samlede økonomi, risikovillighed samt tidshorisonten for dine investeringer. Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver og høre nærmere om, hvad der er den rette investering for dig.

Som tommelfingerregel gælder, at jo større risikovillighed du har, og jo længere din tidshorisont er, jo større andel af aktier bør du have i din portefølje – og jo mindre andel af obligationer.

To faktorer afgør afkastet fra obligationer
Når du investerer i obligationer, stammer dit afkast fra en kombination af løbende renteudbetalinger og kursændringer på obligationerne, og sidstnævnte afhænger af renteudviklingen på de finansielle markeder. Når renterne falder, stiger obligationskurserne – og omvendt.

4. Hvorfor er renterne i det hele taget så lave i øjeblikket?
Renten er populært sagt prisen på penge og er bestemt af balancen mellem udbud og efterspørgsel efter penge. Gennem de sidste fire årtier har vi set en global bevægelse mod lavere renter, fordi udbuddet overstiger efterspørgslen. Det skyldes blandt andet, at vi globalt set sparer mere op – fx til pensioner – i takt med øget velstand og en øget andel af ældre i mange lande. Større opsparinger er ensbetydende med et øget udbud af penge, der skal lånes ud eller investeres.

Yderligere har centralbankerne siden finanskrisen 2008-2009 gjort deres ved at sætte de såkaldte pengepolitiske renter meget ned for at stimulere den økonomiske vækst – i Europa til negative renteniveauer. Samtidig har de brugt enorme summer på at opkøbe obligationer for at sende endnu flere penge ud i økonomien og presse renterne ned.

5. Bliver renterne nogensinde normale igen?

Det kommer an på, hvad vi definerer som normalt. Set i historisk kontekst har de store rentestigninger frem til begyndelsen af 1980’erne og de følgende årtiers markante rentefald faktisk været et særsyn (se grafen herunder). Hvor man tidligere betragtede de meget lave renter i kølvandet på finanskrisen 2008-2009 som unaturligt lave, hælder vi efterhånden mere til, at de afspejler et nyt naturligt, lavt leje. Vi mener dog fortsat, at penge skal koste noget – og derfor forventer vi også, at det langsigtede renteniveau ligger over nulpunktet. Men vi regner ikke med, at renterne inden for den nærmeste årrække vender tilbage til de niveauer, vi så før finanskrisen. 


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere din opsparing

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne.

 Book møde