Det får du svar på

  • Hvordan har regnskabssæsonen været indtil videre?
  • Hvordan har aktiemarkedet reageret?
  • Hvad kan man forvente af regnskaberne for næste år?
  • Hvad betyder regnskaberne for jeres investeringsanbefalinger? 


Hvordan har regnskabssæsonen været indtil videre?
Regnskabssæsonen for 3. kvartal er stadig i gang, men omkring 85 pct. af virksomhederne i det amerikanske S&P 500-indeks har nu fremlagt regnskaber. Overordnet set har regnskaberne været okay, idet virksomhederne generelt har overrasket analytikerne positivt, men der er lidt færre positive overraskelser end tidligere, og størrelsen på de positive overraskelser har været mindre.

Ser vi på væksten i virksomhedernes indtjening, har den været betydeligt lavere, og det skal både ses i lyset af, at der sammenlignes med en usædvanlig høj indtjeningsvækst de forrige kvartaler, men bestemt også at den økonomiske vækst er lavere. Selskaberne oplever også i større og større grad højere omkostninger, og mangel på arbejdskraft kan stadig være en begrænsende faktor. Derudover er der også et større fokus på en kommende recession.

Ser man på selskabernes guidance – dvs. udmeldinger om den nærmeste fremtid – for deres indtjenings- og salgsvækst i de kommende kvartaler, så viser der sig også et lidt mindre positivt billede. Virksomhedernes udtrykker bekymring for en aftagende efterspørgsel, og det er bestemt en bekymring, vi deler.


LÆS OGSÅ: Private investorer kaster sig over obligationer

Det viser regnskaberne

FÆRRE POSITIVE OVERRASKELSER: Samlet set har 70 pct. af selskaberne i S&P 500-indekset hidtil rapporteret en indtjening over forventningen for 3. kvartal, hvilket er under det 5-årige gennemsnit på 77 pct. og ligeledes også det 10-årige gennemsnit på 73 pct. 

LAVERE VÆKST I INDTJENINGEN: Hvor selskaberne i det amerikanske S&P 500-indeks i 2. kvartal i år havde en indtjeningsvækst på 10 pct., ligger indtjeningsvæksten for 3. kvartal hidtil på ca. 2 pct., og ser man bort fra energisektoren, er indtjeningen faktisk faldet. 

Omtrent det samme billede tegner sig for de europæiske selskaber, om end lidt mere negativt.  
Hvordan har aktiemarkedet reageret?
Skuffelserne er blevet straffet, og især tech-selskaberne og cyklisk forbrug har haft det svært, hvor sidstnævnte især har nævnt svagere efterspørgsel som en bekymring. De selskaber, der har leveret, er til dels blevet belønnet af markedet.

I øjeblikket er der dog mange andre forhold end regnskaber, som driver markederne. Det er især spørgsmålet om, hvornår den amerikanske centralbank er færdig med at hæve renten, hvilket primært afhænger af inflationsudviklingen, og om vi får en recession eller ej.

Hvad kan man forvente af regnskaberne for næste år?
I øjeblikket forventer analytikerne en indtjeningsvækst på ca. 6 pct. for S&P 500-selskaberne i 2023. Det mener vi er alt for højt, og der kunne sagtens komme et minus foran det tal. Det betyder også, at der i vores verden ligger betydelige nedjusteringer af indtjeningsforventningerne foran os, og det er også noget af det, som kan være med til at presse aktiemarkedet fremadrettet.

Hvad betyder regnskaberne for jeres investeringsanbefalinger?
Vi har en forsigtig tilgang til aktier, og den holder vi indtil videre fast i. Vi forventer, at vi står over for en recession i USA, og i Europa tyder mange indikatorer på, at den måske allerede er kommet. Det må betyde lavere indtjening i virksomhederne fremadrettet og et udfordrende miljø for aktier, som også fortsat påvirkes af opstramninger fra centralbankerne og geopolitiske usikkerheder.

Vi anbefaler, at man fokuserer på kvalitetsselskaber, dvs. selskaber som blandt andet er karakteriseret ved en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav gæld. De er typisk også mere robuste i urolige tider.

Derudover ser vi muligheder i obligationer på grund af de markante rentestigninger i år, og fordi vi tror, at toppen er ved at være nået for de lange renter. Selv de mere sikre obligationstyper, som fx danske realkreditobligationer, begynder nu at give attraktive løbende renter, og falder renterne igen i de kommende år, kan man opnå en kursgevinst. På samme måde, som vi anbefaler spredning inden for aktier, så anbefaler vi også en god spredning inden for obligationer og det kan både være på tværs af obligationstyper, geografisk spredning og spredning på tværs af løbetider. 
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder