Kort fortalt 

  • Du bør jævnligt tjekke, at risikoen i dine investeringer fortsat matcher din langsigtede strategi.
  • Især perioder med stor markedsuro kan forrykke din balance mellem aktier og obligationer.
  • Coronakrisen kan gøre det nødvendigt for dig at rebalancere din portefølje.
Som investor er de vigtigste beslutninger ofte de vanskeligste at træffe. Når aktiekurserne tager gevaldige dyk, som vi har oplevet over de seneste måneder, er det ofte det rette tidspunkt at købe lidt flere aktier, selv om mange investorer har mere lyst til at løbe skrigende væk. Omvendt bør man ofte sælge lidt ud efter store kursstigninger.

Selvom det kan virke kontraintuitivt, er der en mening med galskaben. Vil du have succes – og sjælefred – som investor, er det nemlig vigtigt løbende at tilpasse dine investeringer, så risikoen hele tiden passer til din langsigtede strategi. Ellers risikerer du, at risikoen stikker af for dig i den ene eller anden retning.
Dermed ville din portefølje være gået fra middel til høj risiko – og du ville have fået et mærkbart større tab i den efterfølgende markedsuro.Jacob Hvidberg Falkencrone, seniorstrateg i Danske Bank. 

Sådan tilpasses porteføljen
Efter perioder med modvind på aktiemarkederne falder andelen af aktier i din portefølje i takt med kurserne, og det kan medføre, at du pludselig har for lav risiko i dine investeringer i forhold til dine oprindelige intentioner. Dermed risikerer du også at gå glip af betydelige afkast, når aktiemarkederne vender og begynder at stige igen.

Omvendt risikerer du efter perioder med store kursstigninger at have for stor andel af aktier i din portefølje og dermed for høj risiko set i forhold til dine ønsker. Det betyder også, at du risikerer at lide et større tab end forventet, hvis markederne vender, og aktiekurserne dykker.

Konkret tilpasser du porteføljen ved at købe op i aktier og sælge obligationer efter dårlige perioder på aktiemarkederne – og omvendt efter gode perioder. I investeringssprog kaldes dette rebalancering. Og har du endnu ikke rebalanceret din portefølje efter de store kursfald i marts, kan det stadig være relevant – også selv om aktierne siden har taget et pænt spring i vejret.

Eksempel: Det viser historien
Ser vi i historiebogen, har de løbende rebalanceringer væsentlig betydning. Forestil dig, at du for 15 år siden havde investeret i en portefølje med en 50/50-fordeling mellem aktier og obligationer og ikke havde rørt dine investeringer siden. Markedsudviklingen undervejs ville have medført, at aktier lige før coronakrisen udgjorde hele 70 pct. af din portefølje og obligationer blot 30 pct. Dermed ville din portefølje været gået fra middel til høj risiko – og du ville samtidig have fået et mærkbart større tab i den efterfølgende aktieuro, end din risikoprofil tilsagde.Undervejs ville du dog også have oplevet en periode i forbindelse med finanskrisen, hvor aktierne udgjorde en alt for lille del af din portefølje i forhold til dit oprindelige ønske – blot 38 pct. Dermed havde du fået mindre ud af aktieopturen i kølvandet på finanskrisen.

Over perioden på 15 år var din portefølje vokset med 134 pct., hvis du ikke havde foretaget rebalanceringer undervejs. Havde du i stedet løbende ændret din fordeling mellem aktier og obligationer tilbage til udgangspunktet, hver gang den var forskudt med fem procentpoint, ville andelen af aktier i din portefølje til stadighed have befundet sig mellem 45 og 55 pct. Samtidig ville porteføljen være vokset med 140 pct. – altså lidt mere. Men vigtigst af alt havde du undervejs haft betydeligt bedre styr på din investeringsrisiko og havde blandt andet undgået perioder med uønsket høj risiko i dine investeringer.

Hvis du har en investeringsløsning
Der er ingen entydig tommelfingerregel for, hvor ofte du bør tilpasse din portefølje, men det bør som udgangspunkt være, før din risiko kommer for langt ud af trit med dine intentioner. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank, sørger professionelle porteføljeforvaltere løbende for at tilpasse dine investeringer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde