Del

Er udenlandske aktier valutarisikoen værd?

Når du investerer i udenlandske aktier, løber du en dobbelt risiko, hvor både aktiekurser og valutakurser spiller ind på afkastet. Chefstrateg Tine Choi vurderer, om det er risikoen værd.

Som investor i danske aktier er regnestykket ligetil. Stiger aktiekurserne, får du en gevinst, og falder kurserne, lider du et tab. Men så snart du investerer uden for landets grænser, løber du en dobbelt risiko. Så er du ikke blot afhængig af aktiekursernes udvikling, men også udviklingen i valutakurserne, og de kan vende op og ned på hele regnestykket, når du hjemtager gevinsten. Vel og mærke i både positiv og negativ retning. 

Sidste års udvikling i amerikanske aktier er et godt eksempel. Målt i dollar var 2017 et fantastisk år, hvor det amerikanske aktieindeks S&P 500 steg med 21,8 pct. Men desværre faldt dollarkursen så meget i løbet af året, at danske investorer blot oplevede en stigning på 7,2 pct. opgjort i danske kroner.

”Falder dollarkursen, bliver dine amerikanske aktier mindre værd opgjort i danske kroner – og som eksemplet viser, kan effekten fra valutakursbevægelserne være meget stor,” fortæller Danske Banks chefstrateg, Tine Choi.

Er det overhovedet værd at investere i udenlandske aktier, når valutakursbevægelser kan koste så meget på afkastet?
”Ja, det er det. På kort sigt kan du blive hårdt ramt af valutakurserne, men set over tid er erfaringen, at effekten fra valutakurserne mere eller mindre udligner sig. Nogle år giver valutakurserne medvind, andre år modvind. Til gengæld opnår du en værdifuld risikospredning ved at investere på tværs af lande og regioner. Så er du mindre sårbar, hvis enkelte lande eller regioner klarer sig dårligere end andre. Risikospredningen kan give dig et højere risikojusteret afkast – dvs. et højere forventet afkast set i forhold til den risiko, du løber.”

Hvor er valutarisikoen størst?
”Jeg vil først svare på, hvor den er mindst – og det er naturligvis ved investeringer i eurozonen, fordi kronekursen er knyttet op på euroen. Men så snart du bevæger dig ud af eurozonen, tager risikoen til – og det gælder uanset om du investerer i aktier i Japan, USA, Kina, Storbritannien eller et helt femte land. Selv norske og svenske kroner kan opleve betydelige udsving i forhold til den danske krone. Samtidig bliver valutarisikoen større, jo kortere tidshorisont du har som investor, og jo mere du koncentrerer dine investeringer på enkelte valutaer. Har du fx alle dine penge i amerikanske aktier, svinger hele din portefølje i takt med dollarens udvikling over for danske kroner.”

Skal man som investor fokusere på at investere i de lande og regioner, hvor man forventer medvind fra valutakurserne. Fx investere i amerikanske aktier, hvis man forventer, at dollaren vil blive styrket?
”Valutakurserne har det med at leve deres eget liv og er svære at forudsige, så det er en meget vanskelig øvelse at have den forventede udvikling i valutakurserne som pejlemærke for sine aktieinvesteringer. Og selvom vi skeler til vores forventninger til en given valuta, når vi investerer, er det aldrig afgørende for, om vi anbefaler udenlandske aktier. Den afgørende faktor er altid vores vurdering af aktiernes kurspotentiale, uanset om det er en enkelt aktie eller en hel region eller sektor, vi kigger på.

Man skal også huske på, at en valutasvækkelse ikke udelukkende er negativ. Investerer du fx i amerikanske aktier, vil en svækkelse af dollaren være positiv for de amerikanske eksportvirksomheder, fordi det forbedrer deres konkurrenceevne – og det kan løfte selskabernes indtjening og aktiekurser og dermed kompensere investorerne for deres valutatab.”

Kan man afdække valutarisikoen i sine aktieinvesteringer?
”Ja, hvis du ikke ønsker at påtage dig valutarisikoen i dine investeringer, men alene aktierisikoen, er det muligt at afdække valutarisikoen. Det kan fx ske ved hjælp af valutaoptioner og valutaterminsforretninger, men det er komplekse produkter, som kræver kyndig rådgivning. Samtidig er det forbundet med omkostninger, der kan være ganske betydelige, og som skal holdes op imod det forventede afkast.”

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.