Selv om antallet af nye coronasmittede i øjeblikket slår dagsrekorder i USA og Europa, nærmer vi os hastigt en vaccine. For nylig annoncerede Pfizer stærke testresultater, og også andre medicinalvirksomheder er langt fremme med udviklingen af vacciner.

Det kan give især europæiske aktier ekstra medvind i den kommende tid. Den europæiske økonomi har været hårdere ramt af nedlukninger end USA og Kina, og derfor har Europa og europæiske aktier meget at vinde ved en kommende vaccine. Samtidig kan en vaccine give ekstra medvind til industrisektoren, som har en høj følsomhed over for udviklingen i de økonomiske konjunkturer.

”Derfor har vi netop øget andelen af både europæiske aktier og industriaktier i vores rådgivningsporteføljer,” fortæller Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg.

Ellers går vi glip af for meget, hvis europæiske aktier pludselig stikker af. Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank.

Opsving kan løfte cykliske aktier i Europa

Ser vi på regioner først, halter europæiske aktier i år langt efter kinesiske og amerikanske aktier. Det skyldes både den hårdere økonomiske opbremsning i Europa, og at det europæiske aktiemarked har en højere andel af cykliske sektorer som industri, finans og energi. Det er sektorer, der typisk gør det bedst i økonomiske opgangstider og modsat lider mest i nedgangstider.

”Når vi i løbet af 2021 for alvor kommer ud af coronakrisen og forhåbentlig også har fået en afklaring på Brexit, forventer vi et økonomisk opsving, der især kan løfte de mere cykliske dele af det europæiske aktiemarked,” siger Henrik Drusebjerg.

Konkret har Danske Bank reduceret sin undervægt i europæiske aktier og modsat reduceret sin overvægt i amerikanske aktier.

”Det betyder, at vi ikke længere har en stor overvægt i amerikanske aktier i vores rådgivningsporteføljer, men blot en moderat overvægt, og tilsvarende har vi nu blot en moderat undervægt i europæiske aktier. Alt i alt afspejler det, at vi fortsat set det bedste afkastpotentiale i amerikanske aktier i det kommende år, men at vi er blevet mindre pessimistiske i vores syn på europæiske aktier og derfor ønsker en bedre balance mellem de to regioner. Ellers går vi glip af for meget, hvis europæiske aktier pludselig stikker af,” forklarer chefstrategen.

Han hæfter sig også ved, at Den Europæiske Centralbank har signaleret flere pengepolitiske lempelser til december.

”Det kan også hjælpe med at mindske de negative effekter af nedlukningerne i Europa og downside-risikoen for de europæiske aktier,” fastslår han.

Den strukturelle vækst gør sektoren rigtig interessant - ikke mindst i de usikre tider, vi trods alt stadig befinder os i. Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank.

Vinderne ved et økonomisk opsving

Når det gælder sektorer, er det som nævnt de cykliske sektorer, der har klaret sig dårligst i år, da de lider mest under den økonomiske afmatning.

”De seneste uger har vi dog set en sektorrotation, hvor investorer i stigende grad har vendt blikket mod cykliske aktier og begynder at positionere sig til bedre tider med højere vækst og mindre usikkerhed. Overordnet forventer vi, at den tendens vil fortsætte, og derfor har vi løftet industrisektoren til overvægt – dvs. at vi nu har flere industriaktier i vores rådgivningsporteføljer, end vi forventer at have på længere sigt. I forvejen har vi overvægt i finans, hvor vi også ser et attraktivt potentiale, når vi får mere gang i økonomien,” fortæller Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

Til gengæld har Danske Bank reduceret sektoren kommunikationsservice fra overvægt til neutral vægt, selv om sektoren har givet et pænt afkast hidtil i år.

”Kommunikationsservice omfatter vores digitale brug, og det er stadig en sektor med interessante langsigtede perspektiver, ligesom der også stadig er selskaber i sektoren med et attraktivt afkastpotentiale i den kommende tid. På kortere sigt kan det dog blive en af de sektorer, som investorer generelt vælger at sælge ud af for at frigøre midler til mere cykliske aktier,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Det bedste fra begge verdener

IT-sektoren er den sektor, der hidtil har givet det ubetinget højeste afkast i 2020. Sektoren nyder godt af en solid strukturel vækst – dvs. en underlæggende vækst uafhængigt af de økonomiske konjunkturer – og samtidig har dele af sektoren fået medvind af coronakrisen med øget efterspørgsel efter teknologi, der fx understøtter hjemmearbejdspladser og e-handel.

”Også IT-sektoren kan blive ramt af en fortsat sektorrotation, men alligevel fastholder vi vores overvægt i sektoren. Dels ser vi et opsparet investeringsbehov inden for IT – dvs. at mange selskaber kan forventes at øge deres investeringer i IT, i takt med at der kommer mere gang i økonomien. Og dels gør den strukturelle vækst bare sektoren rigtig interessant – ikke mindst i de usikre tider, vi trods alt stadig befinder os i, selv om vi ser lys for enden af tunnellen. Det er den samme historie med amerikanske aktier, som erfaringsmæssigt er det aktiemarked, der giver den bedste hedge mod usikkerhed, og det medvirker til, at vi fastholder en overvægt i amerikanske aktier, selv om den er blevet mindre. Selv om vi i stigende grad ser attraktive investeringsmuligheder inden for cykliske aktier, gælder det om at vælge det bedste fra begge verdener,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Overordnet set har Danske Bank fortsat en moderat overvægt af aktier i sine porteføljer og en tilsvarende undervægt i obligationer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde