Det nuværende dokument med ”Central Investorinformation”, som du modtager, når du investerer i investeringsfonde, bliver fra nytår erstattet af et 3-siders dokument (forkortet PRIIPs KID). Det nye dokument indeholder fortsat informationer om fondens væsentligste karakteristika, for eksempel investeringsmål, risiko, afkast og omkostninger, men nogle af informationerne er udvidet eller ændret.

I det nye fakta-ark bliver fondens omkostninger blandt andet beskrevet mere detaljeret end tidligere, ligesom klassificeringen af risikoen angives efter en ny skala. Desuden er fondens historiske afkast ikke medtaget i det nye fakta-ark, der i stedet indeholder illustrationer af forskellige scenarier for, hvordan investeringen kan udvikle sig.

Ændringen af informationen sker på grund af EU-regler, der træder i kraft for investeringsfonde den 1. januar 2023. Formålet med det nye fakta-ark er fortsat at hjælpe investorerne med at forstå fondenes karakteristika og vigtigste egenskaber. Kravet om PRIIPs KID gælder også andre investeringsprodukter end investeringsfonde, da formålet desuden er at sikre, at investorer nemmere kan sammenligne forskellige investeringsprodukter på tværs af EU.

Finanstilsynet, Finans Danmark og Dansk Aktionærforening har i samarbejde lavet en guide til den nye information om investeringsfonde, som du kan finde her.  

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder