En invertering af rentekurven lyder tørt og usexet, men har den seneste uge været det helt store samtaleemne på de finansielle markeder. Skeptikerne frygter, at det varsler en forestående økonomisk recession, og det førte i fredags til pæne globale kursfald på aktiemarkederne.

Men hvad er op og ned, når vi taler om rentekurven, og bør det give anledning til bekymring? Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen giver svar.

Hvad er en invertering af rentekurven?

Invertere betyder omvendt, og en invertering af rentekurven betyder groft sagt, at de lange renter er lavere end de korte, hvilket ikke er normalt. Renten på lange obligationer er normalt højere for at kompensere investorer for, at der går længere tid, før de får deres penge, og der er øget usikkerhed om, hvor meget inflationen vil udhule værdien af deres fremtidige betalinger.

Hvorfor betragtes en invertering af rentekurven som et negativt tegn?

Det skyldes, at en invertering af rentekurven historisk set har været en af de bedste indikatorer på en forestående konjunkturvending. I slutningen af sidste uge oplevede vi i USA en invertering mellem 3 måneders renten og den 10-årige rente, og fortsætter denne invertering 10 dage i træk, er der historisk set gået 311 dage i gennemsnit, før en recession er indtruffet.

Det er dog ikke ensbetydende med, at det også kommer til at ske denne gang. Det er historisk statistik, men det skaber bekymring blandt investorer. Nogle økonomer mener imidlertid, at centralbankernes massive opkøb af obligationer har haft så stor effekt på obligationsmarkederne, at en invertering af rentekurven ikke virker som signal denne gang – men det ved vi i bund og grund ikke, før vi befinder os i næste recession.

Skal jeg sælge mine aktier nu, hvis der er en recession på vej?
Nej, det er absolut ikke vores vurdering. Siden 1950 er der i gennemsnit gået 19 måneder, fra dette signal er kommet, til det amerikanske aktieindeks S&P 500 har toppet, og det har samtidig givet et gennemsnitlig afkast på godt 21 pct. i disse perioder. Men igen, disse historiske mønstre er selvfølgelig ingen garanti for, at vi fortsat vil se stigende aktiekurser herfra. I Danske Bank er vores forventning dog, at vi fortsat vil se fornuftige afkast fra aktier i det kommende år, og at aktier vil give et mere attraktivt afkast end obligationer. Derfor fastholder vi vores overvægt i aktier.Hvorfor inverterer renten i det hele taget?
Det er lidt teknisk, men det sker fx, når investorerne forventer faldende inflation i fremtiden, og markedet indpriser, at den amerikanske centralbank på sigt bliver nødt til at sænke renten igen for at stimulere økonomien. Så kan vi opleve, at de forventede fremtidige rentesænkninger først indprises i de lange renter, som dermed bliver lavere end de korte renter. Generelt kan man sige, at en invertering af rentekurven afspejler en forventning om en opbremsning i økonomien.

Er der nogle aktiesektorer, der er bedre end andre, når rentekurven inverterer?
Ser vi på data fra de seneste tre perioder med inverterede rentekurver, lå alle sektorer i positivt terræn efter tre måneder. Der er dog nogle interessante observationer: De sektorer, der havde mest medvind på vej ind i disse perioder, var fortsat blandt vinderne, mens vi derudover så en rotation fra de mere cykliske aktier mod mere defensive aktier. Investorer nedbragte altså deres risiko ved at rotere mod mere defensive sektorer generelt, men holdt fast i sektorer, som havde givet dem de mest positive afkast inden da. Så hvis historien gentager sig, bør vi holde fast i aktier inden for IT og derudover rotere mod mere defensive sektorer. 

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde