Kort fortalt

  • Vi har fået sat et foreløbigt punktum for bankkrisen i Europa.
  • Flere spørgsmål trænger sig dog på i forhold til bankerne i Europa og USA.
  • Især virksomheder med dårlig kreditværdighed kan gå hårdere tider i møde.
  • Tiden er ikke til høj risiko på aktiemarkedet.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Den schweiziske bank UBS overtager den kriseramte konkurrent Credit Suisse, og det har sat et foreløbigt punktum for en mulig bankkrise i Europa.

Credit Suisse trækker næppe andre europæiske banker med ned. Banken har været kendt som en dårlig drevet bank i årevis. Vi ved nu, at trods ihærdige forsøg lykkedes det ikke at skifte retning i tide. Der er ikke rigtig andre store europæiske banker, der har været så udfordrede som Credit Suisse. Men det kan selvfølgelig ikke helt udelukkes, at kombinationen af hurtige rentestigninger og kundeflugt kan presse andre store banker.
Markedsforventningen er nu, at vi snart skal tale om rentenedsættelser fra centralbankerne i stedet for renteforhøjelser.   Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
Nye tvivlsspørgsmål om bankerne
Investorerne søger afklaring på flere forhold i banksektoren.

Credit Suisse AT1-obligationer (juniorgæld) blev søndag nedskrevet til nul. Denne type bankobligationer er risikable, men det var alligevel en overraskelse for mange, at mens der er lidt penge til aktionærerne, så er obligationerne nu værdiløse. Det skabte uro. For hvad kommer det til at betyde for andre bankers muligheder for at lave lignende udstedelser af juniorgæld i fremtiden? Forhåbentlig ikke så meget som først frygtet. Der er forskel på reglerne i EU og Schweiz. I EU skal aktionærerne tage tabene før obligationsejerne. Det giver lidt ro på i forhold til de europæiske banker, men ændrer nok ikke på, at renterne på denne type obligationsudstedelser bliver lidt højere i en periode.

I USA er der fortsat usikkerhed om de mindre banker. Kunder flytter for en sikkerheds skyld indskud fra de mindre/regionale banker til større banker eller statsobligationer. Vi ved ikke, hvor stort omfanget er, men det kan være stort. Nogle amerikanske banker har bedt om, at indskydergarantien udvides til at gælde alle indskud i to år. Det mener de er nødvendigt for at undgå flere bankruns, hvor banker kommer under pres, fordi mange kunder trækker deres penge ud på samme tid.

Tiden er ikke til høj risiko på aktiemarkedet

”Inden for aktier anbefaler vi en lidt forsigtig tilgang i øjeblikket, hvor investorer ikke har flere aktier i porteføljen, end de forventer at have på lang sigt. Tiden er ikke til høj risiko på aktiemarkedet. Samtidig anbefaler vi en god balance mellem defensive og cykliske sektorer – dvs. mellem aktier i sektorer, der ikke er så konjunkturfølsomme, og aktier i sektorer hvor indtjeningen og aktiekurserne typisk svinger mere i takt med de økonomiske konjunkturer," siger chefstrateg Frank Øland.
Kan blive sværere og dyrere at låne penge
Når indskuddene i bankerne mindskes, er det naturligt, at bankerne ser på den anden side af balancen og prøver at reducere deres udlån. Derfor forventer vi nu en stramning af kreditvilkårene i både USA og Europa. Det bliver simpelthen sværere at låne penge i banken. Kreditvilkårene var allerede blevet strammet en hel del, inden problemerne i Silicon Valley Bank og Credit Suisse. De må nu forventes at blive strammet endnu mere.

Strammere kreditvilkår rammer især virksomheder, hvor kreditvurderingen ikke er helt i top. Det kan betyde, at de kan få svært ved at låne eller skal betale en væsentlig merrente, hvis de vil låne i banken eller udstede obligationer. Obligationsudstedelser fra virksomheder med en relativ dårlig kreditværdighed kaldes high yield-obligationer. Vi forventer, at renten kan stige en del på disse, og det kan medføre betydelige kurstab. Derfor anbefaler vi investorer at minimere beholdningen af high yield-obligationer. I stedet anbefaler vi de mere sikre investment grade-obligationer samt statsobligationer og danske realkreditobligationer.
 
SE OGSÅ: Sådan tackler du bankkrisen som investor

Skal måske snart tale om rentenedsættelser
Strammere kreditvilkår virker som en bremse på den økonomiske vækst og kan mindske behovet for yderligere renteforhøjelser. Usikkerheden om renteudviklingen er i øjeblikket ekstraordinær høj. Der er ikke længere indpriset yderligere renteforhøjelser efter mødet i den amerikanske centralbank på onsdag, hvor Fed måske hæver renten med 0,25 procentpoint. Markedsforventningen er nu, at vi snart skal tale om rentenedsættelser fra centralbankerne i stedet for renteforhøjelser.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder