Kort fortalt

  • Fødevaremangel kan give større fokus på ansvarlighed.
  • Selskaber med kritisabel adfærd kan blive ramt på indtjening og aktiekurs.
  • AgTech kan få et endnu større boost.
  • Også semiconductors er et spændende investeringstema i 2023.


De seneste par år har i den grad haft massiv effekt på vores dagligdag, fra coronakrisens nedlukninger til meget højere priser på energi og fødevarer. Det sætter gang i nye tendenser eller forstærker eksisterende trends, og i denne kommentar vil jeg sætte fokus på den globale fødevaremangel. Det har selvfølgelig først og fremmest en række menneskelige konsekvenser, men som investeringsstrateg vil jeg tillade mig at fokusere på de investeringsmæssige aspekter.

Krigen i Ukraine er en af årsagerne til det reducerede udbud af fødevarer og højere priser, men vigtigere endnu er klimaforandringerne, som også presser udbuddet ned og priserne op. I de fattigste lande i verden kan det desværre være et spørgsmål om liv og død, på vores breddegrader har det typisk nogle andre og mindre fatale konsekvenser. Det får mange mennesker til at forholde sig mere kritisk til deres indkøb, skære fra hvor det er muligt og nedbringe madspild – men det er heller ikke at foragte i en tidsalder, hvor vi forbruger mere, end jordkloden på længere sigt vil være i stand til at levere til os.

AgTech er brugen af teknologi i relation til landbruget, og det er ikke nyt, men der forventes at blive brugt endnu mere teknologi til at optimere afkastet af de dyrebare marker.
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 
Kan koste på indtjening og aktiekurs
Inden for fødevareproduktion er der masser af gode tiltag til at optimere udbyttet, men der sker desværre også udbredt afskovning for at få flere landbrugsarealer, fx i Amazonas i Sydamerika, og det har negative afledte effekter. Afskovning er med til at ændre klimaet, kan føre til øget tørke og mere volatile vejrfænomener, som igen fører til hungersnød i dele af verden og højere fødevarepriser.

I de kommende år forventer jeg, at det vil få investorer og forbrugere til at have endnu mere fokus på, at virksomheder agerer ansvarligt og bidrager til at værne om miljø og biodiversitet. Det betyder også, at selskaber, der ikke lever op til sådanne krav, vil halte bagefter og kan blive ramt på indtjeningen og interessen fra investorer, og det vil være en risiko, du som investor skal være opmærksom på.

LÆS OGSÅ: De bedste muligheder i et udfordrende marked

AgTech kan få et endnu større boost
Fødevaremangel vil samtidig være en mulighed for selskaber, der er underleverandører til vores fødevareproducenter, for her gælder det nu mere end nogensinde om at få mest ud af de knappe ressourcer. Derfor ventes AgTech at få et endnu større boost. AgTech er i al enkelthed brugen af teknologi i relation til landbruget, og det er ikke nyt, men som sagt forventes der at blive brugt endnu mere teknologi til at optimere afkastet af de dyrebare marker.

Landbruget vil som mange andre erhverv i stadig højere grad tappe ind vores nye digitale verden – fx kan droner og sensorer spille en vigtig rolle i forhold til at overvåge og optimere udbyttet. Og ligesom med alle andre former for teknologi er semiconductors – dvs. computerchips – også her vitale komponenter og et spændende investeringstema i 2023.

Vi har brug for alle mand på dæk til at få styr på de udfordringer, vi står overfor i forhold til fødevaremangel, herunder mere opmærksomme forbrugere og investorer, der stiller krav til selskaber, såvel som selskaber der kan hjælpe os på vej. Det er som nævnt en uhyre vigtig trend med både enorm menneskelig betydning og interessante investeringsmæssige perspektiver. 
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder