Kort fortalt

  • Grøn omstilling vil øge efterspørgslen efter energi og udvalgte råvarer.
  • Det kan især gavne udvalgte segmenter inden for sektorerne energi og råvarer.
  • Kinas genåbning kan give yderligere medvind, men afhængigheden af Kina udgør samtidig en risiko.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Den globale opvarmning har de senere år fået utallige virksomheder, byer og lande til at formulere bæredygtighedsstrategier og annoncere mål for, hvornår de kan blive CO2-neutrale. Den grønne omstilling vil derfor medføre massive investeringer i vedvarende energikilder samt miljøvenlige og energibesparende løsninger – men omstillingen kommer ikke til at ske uden udfordringer. Til gengæld medfører den også interessante investeringsmuligheder.

Lad os starte med udfordringerne:

Verden er stadig langt fra at være i stand til alene at køre på vedvarende energi, og udfasningen af fossile brændstoffer betyder, at el skal bruges i langt højere grad end nu. Det vil tage mange år med forhøjet råvare- og energiforbrug at opbygge den kapacitet – og derefter skal de forskellige enheder som batterier, solpaneler og vindmøller udskiftes med mellemrum, hvilket også er ressourcekrævende.
Vi kan især lide de dele af energisektoren, der flytter sig mod en renere fremtid, hvilket blandt andet er udtalt i Europa. Natalia Setlak, seniorstrateg i Danske Bank.
En fremtid med større udsving
De vedvarende energikilder er samtidig mindre stabile, når det kommer til energiforsyning, da de blandt andet afhænger af, hvor meget vind, sol og regn der kommer. Det kræver ekstra kapacitet og kan medføre større udsving i elpriser, end vi tidligere har været vant til. Den grønne omstilling kræver også en del sjældne jordarter og metaller, som skal graves op og raffineres, og hvor vi i stor grad er afhængige af lande med disse råvareforekomster som fx Kina.

Kina er et førende land inden for udvinding og produktion af nogle af de kritiske råstoffer som kobber, nikkel, litium og kobolt, hvilket kan øge de geopolitiske risici på globalt plan, hvis ikke det lykkedes at sikre Kina som en strategisk partner for de vestlige lande over de kommende årtier.
Forbrug af kilo råstoffer pr. bil
Produktionen af biler er et godt eksempel på, hvordan den grønne omstilling kræver mange metaller, mineraler og sjældne jordarter.

Kinesisk genåbning kan give medvind
Men som nævnt fører udviklingen også muligheder med sig for investorer: På sektorniveau vil råvaresektoren og energisektoren være de to helt store vindere af den grønne omstilling. Begge sektorer bliver på nuværende tidspunkt også understøttet af den hurtige genåbning i Kina, som er en stor importør af råvarer og olie, og hvor fremgang i den kinesiske fremstilling giver medvind til råvarepriserne.

Det er ikke ensbetydende med, at vi investeringsmæssigt er begejstrede for alt i de to sektorer, men begge steder ser vi interessante muligheder inden for udvalgte segmenter.

LÆS OGSÅ: Nu kan du lettere investere i grønne obligationer

De mest interessante segmenter
Energisektoren har allerede leveret massive afkast i både 2021 og 2022, men med den høje oliepris, en attraktiv værdiansættelse og en langvarig underinvestering i sektoren ser vi den som en vigtig del af en langsigtet portefølje. Vi kan især lide de dele af energisektoren, der flytter sig mod en renere fremtid, hvilket blandt andet er udtalt i Europa.

Udviklingen af råvaresektoren er meget afhængigt af råvarepriserne, og da vi overordnet set forventer et opadgående prispres de kommende år, ser vi råvaresektoren som attraktiv. Sektoren nyder godt af den kinesiske genåbning og den grønne omstilling på lidt længere sigt, og den er samtidig fornuftigt prissat og giver et pænt løbende udbytte, der for sektoren som gennemsnit ligger omkring 3,5 pct. på nuværende tidspunkt. Inden for råvaresektoren ser vi de bedste muligheder blandt mineselskaber, hvor vi ser et pænt langsigtet potentiale. 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder