Kort fortalt 

  • USA og Kina har varslet, at de har indgået en delvis handelsaftale.
  • Aftalen har større symbolsk betydning end reel effekt på global økonomi.
  • Vi fastholder lille overvægt i aktier, men vægter op i finansaktier.
Amerikanerne og kineserne varslede i fredags første fase af en handelsaftale, og det førte pæne stigninger med sig på aktiemarkederne.

Aftalen indebærer, at kineserne vil købe amerikanske landbrugsvarer for omkring 40-50 mia. dollars samt give visse indrømmelser i relation til intellektuelle rettigheder samt finansielle services, herunder valuta.

Til gengæld undlader amerikanerne er indføre en ny straftold på kinesiske varer for 250 mia. dollars, der ellers skulle være trådt i kraft i denne uge.
Hvis først finansaktierne stikker af, når man ikke at blinke, før det er for sent.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
Større signalværdi end økonomisk effekt
Det er endnu uklart, hvad de kinesiske indrømmelser nærmere består i, det vil blive nedfældet i detaljer i løbet af de kommende uger. Aftalen forventes underskrevet af parterne medio november, om alt går vel.

”Isoleret set har aftalen ikke den store betydning for global økonomi. Signalværdien i aftalen er afgjort større end den reelle økonomiske effekt, men det er da helt sikkert et positivt skridt på vejen,” fortæller Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

Han forventer dog fortsat, at det har lange udsigter med en større aftale, der for alvor lægger handelskonflikten mellem USA og Kina i graven og får en større positiv effekt på global økonomi.

Betydning for vores anbefalinger
Den varslede delaftale får ikke Danske Bank til at ændre den overordnede allokering i sine porteføljer.

”Vi fastholder en mindre overvægt i aktier og en tilsvarende undervægt i obligationer, og inden for aktier fastholder vi en overvægt i amerikanske aktier, hvor vi ser det mest attraktive afkastpotentiale,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Aftalen påvirker dog Danske Banks sektoranbefalinger, hvor finanssektoren bliver løftet fra undervægt til neutral vægt.

Lyspunkt for udfordret sektor
Finanssektoren har i længere tid været en forhadt sektor blandt investorer. De ekstremt lave renter har ramt bankerne på indtjeningen, og samtidig er sektoren ramt af regulatoriske krav, der kræver massive investeringer. Finanssektoren er yderligere blevet fanget i en langvarig trend, hvor investorer siden finanskrisen har favoriseret vækstaktier. De seneste ti år er de generelt steget markant mere end valueaktier, der er kendetegnet ved en billig prisfastsættelse i forhold til værdierne i selskaberne – og finanssektoren er en klassisk valuesektor.

Med den varslede delaftale mellem USA og Kina peger pilen ifølge investeringsstrategen på svagt stigende lange renter, fordi den giver lidt mere tro på fremtiden for global økonomi, og det vil være positivt for bankernes indtjeningsmuligheder.

Undervægt kan koste dyrt
Når mange investorer samtidig har en meget lav eksponering mod finanssektoren, kan det gå ekstra stærkt for finansaktierne, hvis investorer begynder at få smag for sektoren.

”Hvis først finansaktierne stikker af, når man ikke at blinke, før det er for sent, og så er det dyrt i mistet afkast at ligge med undervægt i sektoren,” fortæller Lars Skovgaard Andersen, der dog understreger, at han fortsat ser betydelige udfordringer for sektoren i forhold til både indtjening og reguleringskrav.

Investeringsstrategen anbefaler primært en bred tilgang til finanssektoren – fx via en ETF-fond – frem for at forsøge at håndplukke enkelte vinderaktier. Ikke mindst fordi den nært forestående regnskabssæson kan give ekstra stor forskel på vinderne og taberne inden for sektoren i den kommende tid. Ved investering i enkeltaktier anbefaler han investorer at have fokus på kvalitetsaktier.

Som modvægt til opvægtningen af finanssektoren reducerer Danske Bank sektoren stabilt forbrug fra neutral vægt til undervægt – blandt andet forbi sektoren har gjort det godt og nu fremstår dyrest blandt de mere defensive sektorer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde