Det seneste år har Danske Invest haft stor succes med at skifte depotbank. Det er sket ad flere omgange, og nu er turen så kommet til Danske Invest PCC Limited, der skifter til J.P. Morgan. Skiftet medfører en kortvarig handelspause mellem den 12.-21. februar 2024 i to fonde: 

Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies Fund
Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund

Du kan læse mere på danskeinvest.dk, hvor du også finder information om de tidligere skift af depotbank i Danske Invest. 

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.