Kort fortalt

  • Selv om renterne er ultralave, udgør obligationer fortsat en vital del af porteføljen.
  • Obligationer beviste deres værd, da handelskrigen eskalerede.
  • Vi ser interessante afkastmuligheder i emerging markets-obligationer.
Der er noget særligt over atletikkens sprinterkonger – de muskuløse, bredskuldrede 100 meter-løbere. De har en rå coolness over sig, som splejsede langdistanceløbere har svært ved at matche.

På samme måde har aktier noget særligt over sig, mens obligationer er sådan lidt mere ... kedelige, ikke? Hvor aktier ligesom sprintere kan være ekstremt eksplosive, bevæger obligationer sig som langdistanceløbere i et mere afmålt tempo.

Sagen er imidlertid, at en investering af din opsparing minder mere om et maratonløb end en spurt, og derfor er det risikabelt kun at have sprintere i din portefølje. Selv om de måske kommer hurtigere ud af startblokken, går de fra tid til anden komplet sukkerkolde, og i de perioder er det vitalt også at have kværnende langdistanceløbere i porteføljen til at reducere tidstabet.

Kig her, før du falder i søvn
Hvor obligationer generelt opfattes som kedelige, betragter mange investorer i særdeleshed statsobligationer som søvndyssende. Men før du falder helt i søvn, så tjek lige de her tal:

Da Donald Trump den 1. august i år udsendte et tweet om nye forhøjede toldsatser på kinesiske varer for 300 mia. dollar, tog han de fleste analytikere og investorer med bukserne nede og udløste en ny bølge af usikkerhed og heftige udsving på de finansielle markeder.
  • To uger senere var det amerikanske aktieindeks S&P 500 faldet 4,6 pct.
  • Men til gengæld havde amerikanske statsobligationer (løbetid 7-10 år) i samme periode givet et positivt afkast på 3,3 pct.
Emerging markets-obligationer er hverken sprintere eller langdistanceløbere, men et sted derimellem.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
En tvingende nødvendighed i porteføljen

Det illustrerer på perfekt vis, hvorfor værdien af obligationer i en portefølje næsten ikke kan overvurderes. Historisk set er obligationer med høj kreditkvalitet som fx realkredit- og statsobligationer ofte steget i perioder, hvor aktierne har oplevet markante kursfald, og det er netop hvad risikospredning handler om – ikke mindst i perioder som nu med stor usikkerhed i de finansielle markeder.

Og selv om det instinktivt virker forkert at købe obligationer med de meget lave eller negative renter, vi oplever i øjeblikket, kan pengepolitiske lempelser fra centralbankerne og vigende risikoappetit fortsat øge efterspørgslen efter obligationer, så der yderligere kan være mindre kursgevinster at hente. Vores vurdering er dog, at renterne er nær bunden.

Det ændrer dog ikke ved, at obligationer er en tvingende nødvendighed, hvis du ønsker en vis grad af stabilitet og sikkerhed i dine investeringer. Og derudover er det i øvrigt ikke alle obligationer, der giver meget lave eller negative renter.

LÆS OGSÅ: Her er de mest attraktive obligationer lige nu.


Hvis du vil supplere med mellemdistancen

Vil du supplere porteføljen med obligationer med højere risiko, ser emerging markets-obligationer efter vores vurdering interessante ud i øjeblikket. Emerging markets-obligationer er primært udstedt af stater i de nye markeder, og her får du aktuelt en gennemsnitlig rente på 5,1 pct. på obligationer udstedt i hård valuta som dollar og euro, hvilket er en merrente på 3,5 procentpoint set i forhold til amerikanske statsobligationer.

Emerging markets-obligationer er hverken sprintere eller langdistanceløbere, men et sted derimellem – måske 1500 meter eller 3000 meter forhindringsløb – men de bidrager blot yderligere til risikospredningen i din portefølje, så den kan lidt af det hele.

LÆS OGSÅ: Sådan investerer specialisten i emerging markets-obligationer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde