Hvorfor skal jeg overhovedet investere i obligationer, når renterne er så lave eller negative? Det spørgsmål får jeg ofte i øjeblikket, og svaret er ligetil:

Du skal investere i obligationer, fordi det øger stabiliteten i dine investeringer, uanset om renterne er høje eller lave. Samtidig kan et miks af aktier og obligationer sikre dig et højere risikojusteret afkast – dvs. et højere afkast målt i forhold til den risiko, du løber – end en investering kun i aktier.

Især i perioder med stor usikkerhed på de finansielle markeder kan obligationer være en vigtig sikkerhedsventil i porteføljen. Det så vi senest i begyndelsen af august, da Donald Trump optrappede handelskrigen med et nyt tweet. Aktierne dykkede – og obligationskurserne steg.

Men hvilke obligationer skal jeg så købe? Sådan lyder det typiske opfølgende spørgsmål. Herunder kan du se, hvilke obligationer vi aktuelt finder mest attraktive:

OBLIGATIONER VI KAN LIDE I ØJEBLIKKET:
• Globale statsobligationer: Statsobligationer har nogle af de bedste risikospredende egenskaber i en portefølje overhovedet, og så længe politiske risici (som fx handelskrig og Brexit) skaber usikkerhed, vil statsobligationer formentlig klare sig godt – også selv om renterne er lave. På 12 måneders sigt forventer vi fortsat, at renterne vil være lave. I Danmark er renterne lidt lavere end i Europa generelt, og her er det svært at undgå negative renter. Derfor anbefaler vi her danske realkreditobligationer, som giver lidt mere rente og ikke koster noget at valutasikre for danske investorer.

• Investment grade-obligationer: Investment grade er de mest sikre virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, og de giver en lidt højere rente end statsobligationer. Efterspørgslen bliver understøttet af, at investorer jagter positive renter, men ikke til enhver risiko.

• Emerging markets-obligationer:
Emerging markets-obligationer er primært udstedt af stater i udviklingslande rundt omkring i verden, og obligationerne giver en betydelig merrente i forhold til mere sikre statsobligationer fra fx Danmark, Tyskland og USA. Selvom man ofte ser udfordringer i enkelte lande, såsom Argentina i øjeblikket, er vores vurdering, at obligationsklassen som helhed er ret sund for tiden og blandt andet understøttes af generelt sunde offentlige budgetter og faldende renter i USA. Lavere amerikanske renter er positivt for de mange udviklingslande med gæld i dollar. Vi ser størst potentiale i emerging markets-obligationer udstedt i hård valuta som fx dollar og euro.

OBLIGATIONER VI ER MINDRE BEGEJSTREDE FOR LIGE NU:
• High yield-obligationer: High yield er virksomhedsobligationer med dårligere kreditkvalitet og dermed højere risiko, og efter vores vurdering er prisen på disse obligationer simpelt hen ikke fulgt med den økonomiske udvikling. Renten er for lav i forhold til risikoen ved at investere her.

• Indeksobligationer: Inflationsforventningerne er historisk lave i Europa og på laveste niveau i 3 år i USA. Da renten på indeksobligationer bliver reguleret i forhold til inflationen, er det ikke en obligationsklasse, vi anbefaler at have en overvægt i. Indeksobligationer bør dog fortsat udgøre en mindre del af en obligationsportefølje.

LÆS PÅ DANSKEINVEST.DK: Har obligationerne mistet magien? Grundguide til investering i obligationer.

Ser vi mere overordnet på aktier over for obligationer, har vi en lille overvægt af aktier i vores porteføljer og en tilsvarende undervægt i obligationer – set i forhold til den fordeling mellem de to aktivklasser, vi forventer at have på længere sigt.

Vores vurdering er, at aktier har et mere attraktivt afkastpotentiale over de næste 12 måneder, men naturligvis også med højere risiko undervejs. Og kommer der flere negative stød til den globale økonomi, hvad vi sagtens kan forestille os, er det obligationerne, der rager de værste kastanjer ud af ilden for dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde