Kort fortalt 

  • Vi ser i øjeblikket det bedste afkastpotentiale i emerging markets-aktier. 
  • Vi anbefaler derfor investorer at have en overvægt i emerging markets i deres aktieportefølje.
  • Generelt bør du sprede dine investeringer på forskellige regioner – det er også et centralt element i vores investeringsløsninger.


I den kommende tid ser Danske Bank det bedste afkastpotentiale i aktier fra emerging markets – dvs. nye markeder som fx Kina, Indien og Brasilien. Hvorfor det?
”Helt generelt er vores holdning, at emerging markets vil nyde godt af en verden med mindre Trump og mere vaccine. I løbet af 2021 forventer vi et globalt økonomisk opsving, som i særdeleshed kan gavne emerging markets-aktier. Mange emerging markets har været hårdt ramt af coronavirussen og den økonomiske opbremsning og har dermed meget at vinde ved udrulning af vacciner, og valget af Joe Biden reducerer risikoen for en eskalering af USA’s handelskrig med Kina og andre lande. Joe Biden vil stadig lægge pres på Kina og andre, der kommer i vejen for USA, men hans stil vil være en anden end Donald Trumps.

Samtidig rummer emerging markets en betydelig andel af cykliske aktier – dvs. aktier med stor følsomhed over for de økonomiske konjunkturer – og de trives typisk rigtig godt i økonomiske opgangstider. Gennem længere tid har vi også set en svækkelse af den amerikanske dollar, og det er generelt positivt for emerging markets, da en svag dollar gør det billigere for selskaber i emerging markets at servicere deres gæld i dollar. Får vi et stærkt comeback for amerikansk økonomi senere i år, kan det dog føre til en styrkelse af dollaren, som modsat vil kunne hæmme emerging markets,” fortæller Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.
Vi anbefaler som udgangspunkt at investere i emerging markets via en eller flere fonde.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Hvor stor andel af sine investeringer skal man have i emerging markets-aktier?
”Emerging markets udgør normalt 10 pct. af de samlede aktieinvesteringer i vores såkaldte rådgivningsporteføljer, så det er efter vores vurdering et godt udgangspunkt. I øjeblikket har vi dog en overvægt i emerging markets-aktier på 5 procentpoint, og det vil sige, at vi lige nu anbefaler, at emerging markets-aktier udgør 15 pct. af kunders aktieporteføljer."

Hvordan investerer man bedst muligt i emerging markets-aktier?
”Som dansk investor er det stort set umuligt at have indsigt i de enkelte selskaber rundt omkring i emerging markets. Derfor anbefaler vi som udgangspunkt at investere i emerging markets via en eller flere fonde, hvor dine penge bliver investeret i en lang række forskellige selskaber i emerging markets:

• Det kan enten være såkaldte indeksfonde eller ETF-fonde, der investerer i et meget stort antal aktier, og hvor du kan forvente at få et afkast på niveau med det generelle markedsafkast fra emerging markets.

• Eller det kan være såkaldt aktivt forvaltede fonde, hvor porteføljeforvaltere udvælger en række aktier, som de forventer kan give et højere afkast end det generelle markedsafkast, men hvor du selvfølgelig også risikerer at få et lavere afkast."

Hvorfor er det i det hele taget vigtigt at sprede sine aktieinvesteringer på forskellige regioner?
”Det er helt elementær risikospredning og er med til at sikre dig det bedst mulige forhold mellem afkast og risiko. Selv om vi lever i en globaliseret verden, kan der være meget stor forskel på, hvordan afkastet fra forskellige regioner udvikler sig. Fx gav kinesiske aktier et afkast på 28,3 pct. i 2020, mens europæiske aktier gav et afkast på -1,7 pct. (se grafik herunder) – og så er det ikke sjovt at have alle sine penge investeret i europæiske aktier. Andre år kan billedet være det modsatte. Derfor har vi også meget fokus på risikospredning i vores investeringsløsninger, hvor vi investerer på vegne af kunder i Danske Bank."Er der særlige risici ved emerging markets-aktier, man skal være bevidst om?
”Generelt er der altid en betydelig risiko forbundet med investering i aktier, og i perioder med stor usikkerhed og markedsuro bliver emerging markets ofte ramt ekstra hårdt. Samtidig er vi ikke de første og de eneste, der har fået øjnene op for afkastmulighederne i emerging markets-aktier, hvor vi allerede har set pæne stigninger i den senere tid set i forhold til globale aktier generelt. Vi forventer dog, at emerging markets-aktier fortsat kan gøre det godt i den kommende tid, og emerging markets er faktisk den eneste aktieregion, som vi aktuelt har overvægt i.”


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde