Kort fortalt 

  • Flere faktorer kan give europæiske aktier et ekstra løft.
  • Økonomisk opsving kan understøtte andre typer obligationer
  • Vi fastholder vores overvægt i aktier.


AKTIER: Europæiske aktier kan få revanche
På aktiesiden har vi gennem længere tid haft en overvægt i amerikanske aktier og en undervægt i europæiske aktier i vores såkaldte rådgivningsporteføljer, og det har været den rigtige beslutning. Det seneste år har USA givet et betydeligt højere afkast end Europa.

I den kommende tid forventer vi imidlertid, at europæiske aktier har gode forudsætninger for at gøre det mindst lige så godt som amerikanske aktier. Derfor løfter vi nu europæiske aktier til neutral vægt, mens vi modsat reducerer amerikanske aktier til neutral vægt.

Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen, peget blandt andet på følgende årsager til de lysere udsigter for europæiske aktier:

• Europa er den region, der har lidt mest under restriktioner og nedlukninger som følge af coronavirussen, og dermed har Europa ekstra meget at vinde ved en normalisering, nu hvor vaccinerne gradvist bliver rullet ud.

• Vi forventer et økonomisk opsving i 2021, som især vil være positivt for cykliske sektorer som fx industri og råvarer, der typisk performer bedst i økonomiske opgangstider – og cykliske aktier udgør en markant større andel af aktiemarkedet i Europa end i USA.

Foruden de cykliske aktier understreger Lars Skovgaard Andersen dog, at vi også fortsat ser et attraktivt afkastpotentiale i IT-sektoren, som vægter meget tungt på det amerikanske aktiemarked. Og selv om vi er blevet mere positive på europæiske aktier, ser vi det største afkastpotentiale i emerging markets-aktier, som nu er eneste region med overvægt i vores rådgivningsporteføljer.
Generelt forventer vi et fornuftigt afkast fra aktier det kommende år, mens vi har mere afdæmpede afkastforventninger til obligationer.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

OBLIGATIONER: High yield kan nyde godt af opsving
På obligationssiden har vi haft en stor overvægt i investment grade-obligationer – dvs. virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, som har givet en vis grad af sikkerhed i porteføljen under coronakrisen. Efter pæne kursstigninger siden foråret 2020 ser afkastpotentialet dog efterhånden ret begrænset ud, og får vi som ventet et økonomisk opsving i 2021, ser vi bedre muligheder i andre typer obligationer. Derfor reducerer vi nu investment grade til neutral vægt i vores porteføljer.

Modsat løfter vi high yield-obligationer – dvs. virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet – fra neutral vægt til overvægt. De har en højere risiko end investment grade, men giver også en højere rente, og vi vurderer, at den forventede økonomiske fremgang i 2021 vil understøtte aktivklassen. Samtidig kan investorernes jagt på højere renter i lavrentemiljøet fortsat understøtte high yield.

”Derudover har high yield en kort varighed, hvilket vil sige, at kurserne på obligationskurserne har en forholdsvis lav rentefølsomhed og dermed ikke falder så meget, når renten stiger. Vi forventer generelt moderate rentestigninger i 2021, og med kombinationen af kort varighed og høje renter kan high yield nemmere absorbere disse rentestigninger end andre obligationstyper. Det gør yderligere high yield attraktive i det nuværende markedsmiljø,” forklarer Lars Skovgaard Andersen.

Vi løfter samtidig globale indeksobligationer fra undervægt til neutral vægt. Afkastet fra indeksobligationer bliver reguleret i forhold til udviklingen i inflationen, og stigende langsigtede inflationsforventninger i både Europa og USA gør indeksobligationer mere attraktive.

OVERORDNET ALLOKERING: Vi fastholder overvægt i aktier
Vi har fortsat en moderat overvægt af aktier i vores rådgivningsporteføljer – dvs. en lidt højere andel af aktier, end vi forventer at have på lang sigt. Modsat har vi en moderat undervægt i obligationer. Dette afspejler, at vi generelt forventer et fornuftigt afkast fra aktier det kommende år, mens vi har mere afdæmpede afkastforventninger til obligationer.

Obligationer udgør dog stadig en vigtig del af porteføljerne, da de blandt andet fungerer som støddæmpere og er med til at øge stabiliteten i afkastet i urolige tider. 


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde