Verdensøkonomien befinder sig i øjeblikket i det bedst mulige investeringsscenarie – nemlig Guldlok-scenariet med lav inflation og en fornuftig, stabil vækst.

”Både aktier og obligationer trives i Guldlok-scenariet, men med det meget lave renteniveau finder vi aktier mere attraktive end obligationer. Vi har derfor en overvægt i aktier med fokus på europæiske aktier, som vi finder mest interessante i øjeblikket,” fortæller Danske Banks chefstrateg Tine Choi i sit nye Quarterly View, hvor hun vurderer muligheder og risici på de finansielle markeder ved indgangen til 3. kvartal.

Forventer 5-8 pct. i afkast fra aktier
Trods Guldlok-scenariet forventer Tine Choi ikke kursstigninger i samme tempo som det seneste år, for accelerationen i den globale vækst har toppet.

”Den mere moderate økonomiske vækst peger mod en mere behersket vækst i virksomhedernes indtjening, hvilket begrænser aktiernes stigningspotentiale, og derfor har vi for nylig reduceret vores overvægt i aktier fra markant til moderat overvægt,” siger hun.

Hvor globale aktier de seneste 12 måneder er steget omkring 20 pct., forventer Tine Choi et afkast på 5-8 pct. de kommende 12 måneder.

”Det er dog stadig et fornuftigt afkastpotentiale sammenlignet med de lave renter på obligationer, og så længe Guldlok hersker, kan det som investor være dyrt at stille sig på sidelinjen,” siger hun.

Vær beredt, når Guldlok smutter
Udfordringen er dog, påpeger Tine Choi, at vi ikke ved, hvornår Guldlok smutter. Det er ekstremt svært at forudsige vendingerne i de økonomiske konjunkturer. Som investor skal du derfor have styr på din risiko, så du undgår grimme overraskelser, når Guldlok-scenariet er forbi, og begejstringen på aktiemarkedet aftager.

”Har du ikke løbende tilpasset dine investeringer, betyder de seneste års flotte aktieafkast, at andelen af aktier i din portefølje er steget, mens andelen af obligationer er skrumpet. Dermed vil din samlede risiko være steget, da obligationerne typisk udgør det stabiliserende element i porteføljen,” siger Tine Choi og fortsætter:

”Det medfører, at en periode med kursfald på aktiemarkedet potentielt vil ramme dig mere negativt, end du forventer, hvis du ikke tilpasser din portefølje.”

Se det nye Quarterly View her

I Quarterly View kan du læse om:
• Guldlok: Vi er i et sweet spot for investorer
• Derfor får aktierne mindre medvind fremover
• Centralbanker fanget i dilemma
• Kineserne skal punktere kreditboblen lydløst
• Aktier trodser Trumps luftkasteller

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Vær opmærksom på, at en investering også kan give tab.