Så gik den ikke længere med den gode sommerstemning på de finansielle markeder. De amerikanske aktier havde ellers nået nye rekordniveauer, og amerikanerne og kineserne lod umiddelbart til at være på rimelig talefod, da Donald Trump i sidste uge prompte trak tæppet væk under idyllen. Med et nyt tweet varslede han fra 1. september en ny told på 10 pct. på kinesiske varer for omkring 300 mia. dollar, og så hjalp det lige lidt, at han i samme ombæring tweetede om den gode udvikling i forhandlingerne med kineserne. Det var netop samme ordlyd, han brugte forud for sidste forhøjelse af toldsatser.

Trumps argument for den nye told er, at kineserne ikke har gjort som aftalt, og det er måske rigtigt nok. Til gengæld er det meget tvivlsomt, om udmeldingen fra Trump får kineserne til at bøje sig, idet Kinas regering allerede har bedt statsejede virksomheder om at stoppe importen af amerikanske landbrugsvarer som modsvar. Eskaleringen af handelskonflikten vil helt sikkert gøre ondt på den kinesiske økonomi, og derfor ser vi også meget stor sandsynlighed for, at myndighederne i Kina vil skrue op for deres stimuli af økonomien for at afbøje de negative effekter.

Giver travlhed i alverdens centralbanker
En eskalering af handelskrigen vil dog ikke blot ramme amerikansk og kinesisk økonomi, men også global økonomi i bredere forstand, og det vil formentlig medføre, at centralbanker verden over føler sig nødsaget til at føre en fortsat lempelig pengepolitik for at værne om deres økonomier. Samtidig vil det føre til øget fokus på finanspolitiske lempelser.

Den store joker for de finansielle markeder er, hvordan selskaberne ser på udsigten til en endnu længere periode med usikkerhed. Vi kan allerede se i de økonomiske data, at erhvervstilliden har fået et knæk, og en yderligere eskalering af handelskrigen kan føre til en mere afdæmpet investeringslyst hos selskaberne, hvilket i sig selv kan dæmpe væksten. Et helt centralt spørgsmål er dog, om udviklingen også kan få selskaberne til at holde igen med ansættelser og i yderste konsekvens begynde at fyre i stedet for at hyre. Det kan i så fald få store konsekvenser for væksten, som forbrugerne i øjeblikket bidrager stærkt til at holde oven vande.

LÆS OGSÅ: Tilbage fra ferie – hvad gør du nu som investor?


En handelsaftale har længere udsigter
For os investorer er det endnu en bekymring, vi skal forholde os til, og den seneste udvikling i handelskrigen gør da også, at vi nu ikke længere betragter det som særligt sandsynligt, at der kommer en handelsaftale mellem USA og Kina i år. Tværtimod er risikoen, at vi skal et pænt stykke ind i 2020, før en aftale kommer i hus.

Det betyder dermed også, at vi fortsat vi befinde os i en virkelighed, hvor tweets kan få stor effekt på markederne, og hvor centralbanker vil forsøge at tæmme de negative effekter af handelskrigen. Vi som investorer må derfor forvente, at renterne vil være lave en rum tid endnu, og at aktierne vil hoppe lidt mere op og ned end normalt.

Har fortsat overvægt i aktier

Netop centralbankernes understøttelse af økonomien med lempelig pengepolitik er imidlertid en væsentlig årsag til, at vi fortsat har en lille overvægt i aktier i vores porteføljer og en tilsvarende undervægt i obligationer. Trods handelskrigen vurderer vi i øjeblikket fortsat, at den økonomiske vækst vil være på et fornuftigt niveau, der sikrer en acceptabel indtjening i selskaberne.

Det sagt, så er det vigtigt med det rette miks af investeringer inden for både aktier og obligationer. Den tid, hvor du roligt kunne placere dine penge i de mest risikofyldte værdipapirer, ligger bag os. Vi søger lige nu mod det lidt mere sikre, og på aktiemarkederne betyder det, at vi aktuelt har en forkærlighed for kvalitetsaktier – og helst dem, der udbetaler fornuftige udbytter.

Inden for obligationer har vi trods de meget lave renter en del af porteføljen i mere sikre obligationer som fx stats- og realkreditobligationer. De skal ikke nødvendigvis udgøre den største del af obligationsporteføljen, men de giver en robust bund og sikrer også, at du har meget likvide papirer i porteføljen i tilfælde af, at du skal bruge penge.

Det vigtigste råd, når usikkerheden hersker
I min optik er det vigtigste dog, at du trods den øgede usikkerhed holder fast i en strategi, der matcher din investeringsprofil – herunder din risikovillighed og tidshorisont. Og selv om jeg måske lyder lidt til den pessimistiske side, forventer jeg ikke, at verden falder sammen. Husk, at selv om der er meget negativ støj på linjen, udelukker det ikke nødvendigvis stigende aktiekurser.

Er du i tvivl, så husk tilbage på det seneste år på de finansielle markeder. I august sidste år oplevede vi store udsving som følge af usikkerhed om tyrkisk og argentinsk økonomi og deres valutaer, siden fulgte store aktiefald i sidste kvartal af 2018 på grund af frygt for stigende renter og recession, og i 2019 har vi både døjet med enorm usikkerhed forårsaget af handelskrigen og Brexit. Alligevel er globale aktier steget 1,9 pct. siden 1. august 2018 og 15,1 pct. siden 1. januar i år, opgjort i lokal valuta. Jeg lover (og forventer) absolut ikke samme afkast det kommende tid, men mindre kan så sandelig også gøre det.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde