Hvordan du gør din portefølje sommerklar, afhænger naturligvis af, hvordan du har investeret dine penge. Investerer du via en pasningsløsning, hvor banken forvalter og overvåger dine investeringer, kan du trygt smække benene op i hængekøjen. Mens du holder ferie, holder eksperter godt øje med dine investeringer. Hvis du derimod selv forvalter dine investeringer, så giv din portefølje et sommertjek efter et hedt første halvår.

Er din portefølje kommet ud af balance?
Tjek, om forholdet mellem aktier og obligationer stadig er, som det skal være, eller om risikoen er blevet for høj. Med en stigning på omkring 20 pct. opgjort i danske kroner har globale aktier haft det bedste første halvår i mere end 20 år, og derfor fylder aktier formentlig mere i din portefølje, end de gjorde ved årets start. I så fald er din samlede risiko også steget.

Er din portefølje drevet for meget ud af balance, bør du sælge lidt ud af dine aktier og købe op i obligationer, så din risiko igen passer til dit ønskede niveau. På den måde sikrer du, at du ikke lider et uforholdsmæssigt stort tab, hvis markederne pludselig vender, og aktiekurserne dykker, mens du ligger ved poolen.

Sæt dine investeringer på flight-mode og slap af
Når du har sikret, at risikoen i din portefølje er, som den skal være, kan du – hvis du er langsigtet investor – roligt vente med at se til dine investeringer igen, indtil du er tilbage på arbejde. Ligesom du har brug for at komme ned i gear, har dine investeringer også brug for tid og ro til at vokse. Succesfuld investering handler nemlig først og fremmest om tålmodighed.

Jo oftere du kigger på udviklingen i dine investeringer, jo oftere vil du uvægerligt også opleve dage med faldende kurser, hvilket blot stresser dig og risikerer at ødelægge din ferie.
Følger du dine investeringer hver dag, øger du blot dit stressniveau og risikoen for at træffe forkerte, kortsigtede beslutninger.Jacob Hvidberg Falkencrone, senioranalytiker i Danske Bank
Perioder med negative afkast er en uundgåelig del af livet som investor. Hvis du for 15 år siden havde investeret bredt i globale aktier, var din portefølje i dag steget med hele 240 pct. – men alligevel havde du observeret tab 45 pct. af alle dage i perioden. Følger du dine investeringer hver dag, øger du derfor blot dit stressniveau og risikoen for at træffe forkerte, kortsigtede beslutninger.

Så derfor – sæt som langsigtet investor din portefølje på flight-mode henover ferien. Og som altid: Har du brug for hjælp til et gennemsyn af dine investeringer, eller ønsker at høre om mulighederne for at investere via en pasningsløsning, er du altid velkommen til at kontakte os.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde