Kort fortalt

  • Især yngre investorer har de seneste år haft øget fokus på bæredygtighedshensyn.
  • Ifølge Danske Invest er det både i investornes og samfundets interesse.
  • I Danske Bank er temaer som elbiler, batteriteknologi, grøn energi og forsyning af rent vand de mest populære blandt investorer.

23 pct. af private investorer – eller omtrent hver fjerde investor – har foretaget et aktivt valg, der har gjort deres investeringer mere bæredygtige i forhold til for tre år siden. Det viser en ny spørgeundersøgelse om bæredygtige investeringer, som Danske Invest har gennemført blandt 985 private investorer i Danmark.

Tendensen er mest udtalt blandt investorer under 35 år, hvor andelen er 38 pct., mens det til sammenligning kun gælder 14 pct. af investorer på mindst 55 år.

I Danske Invest er adm. direktør Robert Mikkelstrup rigtig glad for investorernes øgede fokus på bæredygtighedshensyn.

”Det er en udvikling, vi i Danske Invest selv har gjort meget for at understøtte de seneste år, hvor vi har fået flere og flere fonde med fokus på bæredygtighedshensyn og ansvarlighed i deres investeringer. Efter vores bedste overbevisning er det både i investorernes og samfundets interesse,” siger han.

Bringer vi emnet bæredygtighed på banen, er næsten alle investorer interesserede.  
Lasse Faurholt Egelborg, chef for Investering Direkte i Danske Bank. 

Temaerne der vækker størst interesse
I Danske Bank genkender Lasse Faurholt Egelborg udviklingen mod øget fokus på bæredygtighedshensyn. Han er chef for Investering Direkte, hvor privatkunder kan ringe ind med spørgsmål om investering, og her fylder begrebet bæredygtighed i dag betydeligt mere i dialogen med kunder end for blot få år siden.

LÆS OGSÅ: Arketypen på den ansvarlige investor  er det dig?

”Det er stadig begrænset, hvor mange der ringer ind for at spørge efter konkrete produkter med bæredygtigt fokus – blandt andet fordi der stadig er begrænset kendskab til mulighederne. Men bringer vi emnet bæredygtighed på banen, er næsten alle investorer interesserede. Vi mærker især stor interesse for bæredygtighedsrelaterede investeringstemaer som elbiler, batteriteknologi, grøn energi og forsyning af rent vand,” fortæller han.

Strateg: En megatrend med interessante investeringsmuligheder
Lars Skovgaard Andersen er investeringsstrateg i Danske Bank og er årligt ude og møde hundredevis af private investorer, og ofte er bæredygtighed på agendaen:

”Generelt oplever vi en stigende forståelse for, at afkast og ansvarlighed kan gå hånd i hånd. Det er en tanke, der tiltaler mange. Men derudover er der også bare nogle rigtig interessante investeringsmuligheder inden for bæredygtighed. På globalt plan bliver der i disse år investeret enorme milliardbeløb i at nedbringe udledningen af CO2, reducere forurening og sikre bedre levevilkår rundt omkring i verden, og vi forventer, at det også vil være en megatrend i de kommende årtier. Det giver et stort vækstpotentiale for selskaberne med de bedste produkter og løsninger i forhold til de problemstillinger.”

Ny fond var lidt af en milepæl
Lasse Faurholt Egelborg peger derudover på en helt konkret faktor – eller rettere sagt en fond – der har været med til at understøtte interessen for investeringer, der kan understøtte en positiv udvikling i samfundet.

”I efteråret 2020 lancerede Danske Invest den globale aktiefond Global Sustainable Future, og det var lidt af en milepil. Det gav på en enkelt måde investorer adgang til en bred portefølje af aktier i selskaber, der ventes at kunne bidrage til eller drage fordel af transitionen til en bæredygtig og cirkulær økonomi, og det er noget, der har tiltalt mange investorer,” siger han.

Danske Invest Global Sustainable Future investerer i selskaber, der positivt bidrager til opnåelsen af udvalgte dele af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder klimastabilitet og social kapital.


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet for Danske Invest Global Sustainable Future, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under Dokumenter). Mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her. Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne.

Hvis du vil investere ansvarligt

Læs om vores investeringsprodukter med særligt fokus på ansvarlighed og bæredygtighed.
Tjek dine muligheder