Kort fortalt

  • Måske befinder vi os allerede i en recession uden endnu at vide det.
  • Kvalitetsaktier har historisk performet godt under recessioner.
  • Også flere typer obligationer gør det typisk godt under recessioner.
  • Sørg dog altid for god risikospredning i din portefølje.
  • Vores aktuelle anbefalinger.


Centralbankerne har i år hævet renterne kraftigt for at få bugt med den høje inflation. Højere renter dæmper efterspørgslen og dermed inflationen, men prisen kan desværre blive en økonomisk recession.

I Danske Bank forventer vi, at vi er på vej ind i en global recession.

”Enten befinder vi os i den sencykliske fase af det økonomiske opsving, hvor væksten aftager, eller også er vi allerede i en recession med negativ vækst uden endnu at vide det, fordi mange økonomiske data har en vis forsinkelse” siger Danske Banks chefstrateg, Frank Øland.
Inden for obligationsverdenen er der forskellige aktivklasser, der historisk har klaret sig godt under recessioner. Investment grade-obligationer og statsobligationer er to eksempler.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.
De bedste aktier under tidligere recessioner
For investorer er det naturligvis et relevant spørgsmål, hvilke typer investeringer der kan forventes at klare sig bedst i perioden op til og under en recession. Her har der under tidligere recessioner været nogle mønstre, der ofte har gentaget sig, og selv om det ikke er en garanti for, at det også vil være tilfældet denne gang, er det interessant at kaste et blik på.

Helt overordnet har statsobligationer klaret sig betydeligt bedre end aktier under tidligere recessioner. Ifølge Frank Øland er der dog visse aktier, der har klaret sig relativt godt:

”I den sencykliske konjunkturfase er det typisk aktier i defensive sektorer, udbytteaktier og kvalitetsaktier, der klarer sig bedst, mens kvalitet som stil historisk har været den bedste under recessioner,” fortæller Frank Øland.

Alt hvad du skal vide om recessioner

Vi besvarer de vigtigste spørgsmål om recessioner og deres betydning for aktiemarkedet:
 Hvad er en recession?
 Hvad udløser recessioner – og kan de undgås?
 Hvor ofte har vi recessioner?
 Hvorfor er der så stor frygt for recession i øjeblikket?
 Skal man som investor være bange for recessioner?
Her finder man flest kvalitetsaktier
Kvalitetsaktier er kendetegnet ved høj forrentning af egenkapitalen, stabil indtjeningsvækst og lav finansiel gearing. Med andre ord selskaber hvis forretningsmodel kan modstå de stød, der vil komme i en recession.

”Når recessionen rammer, vil disse selskaber ofte stå i en fordelagtigt situation ved, at de kan udmanøvrere deres mindre robuste konkurrenter, tage markedsandele og i visse tilfælde opkøbe konkurrenter, der ikke har robustheden til at komme gennem en periode med lavere vækst,” fortæller chefstrategen.

Kvalitet som stil kan findes i alle sektorer, men en større andel af disse findes Ifølge MSCI World kvalitetsindeks inden for IT og sundhed, som (pr. ultimo november 2022) udgør 57,7 pct. af dette indeks. USA udgør i samme kvalitetsindeks 75,9 pct.

LÆS OGSÅ: De bedste muligheder i et udfordrende marked

Har outperformet aktier under recessioner

Inden for obligationsverdenen er der forskellige aktivklasser, der historisk har klaret sig godt under recessioner. Investment grade-obligationer og statsobligationer er to eksempler på obligationstyper, der i de fleste tidligere recessioner har outperformet aktier.

”De nyder godt af, at renterne typisk falder under recessioner. Det skyldes, at centralbankerne begynder at sænke – eller stopper med at hæve – de pengepolitiske styringsrenter for at sætte gang i efterspørgslen igen. Ydermere falder inflationsforventningerne typisk under recessioner, hvilket også er med til at sætte et nedadgående pres på renterne,” fortæller Frank Øland.

Vores aktuelle anbefalinger
Uanset hvad de historiske mønstre viser, anbefaler Frank Øland generelt investorer at holde fast i deres investeringsstrategi, hvis den passer til deres risikovillighed og tidshorisont. En del af den gode investeringsstrategi er altid at have en god risikospredning i sine investeringer, for det er umuligt at sige med sikkerhed, præcis hvilke aktivklasser der vil klare sig bedst hvornår - fx hvornår aktier vil klare sig bedre end obligationer.

”Når det er sagt, anbefaler vi dog løbende investorer at finjustere sammensætningen af deres investeringer inden for rammerne af deres overordnede investeringsstrategi. I øjeblikket anbefaler vi fx investorer at have en lidt lavere andel af aktier i deres porteføljer, end de forventer at have på lang sigt, og modsat en lidt større andel af obligationer. Samtidig anbefaler vi investorer at have ekstra fokus på defensive aktier og kvalitetsaktier i aktiedelen af deres portefølje og ekstra fokus på blandt andet investment grade-obligationer i obligationsdelen af porteføljen,” fortæller Frank Øland.

LÆS OGSÅ: Derfor er obligationer attraktive
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder