Når vi i Danske Bank rådgiver om investering, eller du investerer i en af vores investeringsløsninger, lægger vi altid meget vægt på geografisk spredning i dine investeringer.

Hvorfor er spredning på forskellige lande og regioner så vigtigt, når man investerer i aktier?
”Sidste år gav amerikanske og kinesiske aktier tocifrede afkast, mens europæiske aktier gav et tab. Det illustrerer, hvor stor forskel der kan være på afkastet i forskellige lande og regioner, og med god geografisk spredning i dine investeringer bliver du mindre sårbar over for negativ udvikling i enkelte områder.

Spreder du dine investeringer ud på forskellige lande og regioner, kan du opnå et bedre forhold mellem afkast og risiko i dine investeringer. Sagt med et fagudtryk kan du få et højere risikojusteret afkast – dvs. et højere afkast målt i forhold til den risiko, du påtager dig. Og husk, at som investor gælder det ikke blot om at beslutte, hvor stor andel af dine penge, du vil have placeret i aktier, men også om at få mest muligt ud af de penge, du så rent faktisk har investeret i aktier,” siger Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.
Andelen af danske aktier er uforholdsmæssig høj, men det afspejler, at de fleste investorer har en meget stor forkærlighed for lokale selskaber.
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Hvilken geografisk spredning i aktieporteføljen anbefaler Danske Bank?
”I Danske Bank tager vi udgangspunkt i vores såkaldte rådgivningsporteføljer, når vi rådgiver kunder om aktier. Her anbefaler vi som tommelfingerregel, at investorer har følgende geografiske fordeling i aktieporteføljen:

USA:  50 pct.
Europa:  20 pct.
Emerging markets:  15 pct.
Danmark:  10 pct.
Japan:  5 pct.

Den store andel af amerikanske aktier afspejler, at de amerikanske aktier udgør mere end halvdelen af det globale aktiemarked. Andelen af danske aktier er til gengæld uforholdsmæssig høj, men det tilgodeser, at de fleste investorer har en meget stor forkærlighed for lokale selskaber. Samtidig mener vi også, at danske aktier har meget godt at byde på rent investeringsmæssigt."

Hvor ser I aktuelt de mest attraktive investeringsmuligheder?
”Aktuelt ser vi det mest attraktive afkastpotentiale i europæiske aktier, som vi derfor overvægter i vores rådgivningsporteføljer. Det betyder, at vi aktuelt har en lidt højere andel af europæiske aktier i porteføljerne, end vi forventer at have på lang sigt – nærmere bestemt 25 pct. Modsat undervægter vi japanske aktier, hvor vi ser begrænset afkastpotentiale. Her har vi aktuelt reduceret andelen til 0 pct.

Sidste år led europæiske aktier blandt andet under, at coronakrisen har ramt europæisk økonomi hårdere end økonomien i USA og Kina, og at det europæiske aktiemarked har en høj andel af cykliske aktier – dvs. aktier der er meget følsomme over for svingninger i økonomien og lider mest i nedgangstider. Det gælder fx mange aktier inden for industri, råvarer og finans.

Med udrulningen af coronavacciner og gradvis genåbning af samfund forventer vi et stærkt comeback for global økonomi, som kan give de mange cykliske og eksporttunge europæiske selskaber medvind. Det er en tendens, vi allerede har set hidtil i år. Samtidig har den coronaramte europæiske økonomi meget at vinde ved en udrulning af vacciner.”

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde