Kort fortalt

  • Vores hovedscenarie er fortsat, at en fuld russisk invasion af Ukraine undgås.
  • Der er dog en ikke ubetydelig risiko for, at det går værre end ventet.
  • Selv om det på kortere sigt kan udløse aktiefald, anbefaler vi at holde fast.
  • Kursfald kan blive en købsmulighed.


Krisen mellem Rusland og Ukraine har udviklet sig hastigt og dramatisk de seneste døgn. Mandag aften anerkendte Rusland de to udbryderrepublikker Lugansk og Donetsk i det østlige Ukraine som selvstændige. Kort efter underskrev den russiske præsident, Vladimir Putin, en samarbejdsaftale med separatistlederne fra de to republikker, som baner vej for russiske tropper i området. Investorerne reagerede prompte ved at sende aktiekurserne ned og olieprisen op i det højeste niveau i syv år.

En fuld invasion af Ukraine kan stadig undgås. Vores hovedscenarie er, at Rusland ”nøjes” med at annektere de to republikker, og at Vesten nøjes med at reagere med forholdsvis afmålte sanktioner. Vi vil i så fald forvente en periode med forhøjet volatilitet på de finansielle markeder. Dette scenarie er efter vores vurdering fuldt indpriset i aktiemarkederne, og det betyder også, at hvis der kommer større kursfald, kan det udvikle sig til en købsmulighed.
Hvis der kommer et kursfald på 5-10 pct. på de globale aktiemarkeder, kan det blive en købsmulighed.
Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank. 
Hvis det går værre end ventet
Men vi ser desværre en ikke ubetydelig risiko (ca. 30 pct.) for, at Rusland fortsætter aggressionen med det slutmål at besætte hele Ukraine. Det vil medføre betydelige sanktioner fra Vesten. Sanktioner vil især skade russisk økonomi, men vil også påvirke en række europæiske økonomier negativt på grund af betydelig samhandel med Rusland og ikke mindst en stor afhængighed af energi fra Rusland.

Resten af verden vil primært blive påvirket igennem stigende energipriser. Rusland er verdens største eksportør af naturgas og producerer omtrent hver 10. tønde olie i verden. Sanktioner, der rammer Ruslands eksport af olie og gas, kan sende olieprisen et godt stykke op over 100 USD pr tønde i en periode, og de stigende energipriser vil også kunne føre til stigende fragtrater og fødevarepriser. Den negative effekt vil i nogen grad kunne afbødes af, at både OPEC-landene og USA gradvist øger deres olieproduktion. En eventuel iransk atomaftale vil også kunne øge global olieproduktion og dæmpe stigningen i energipriserne.

Kursfald kan være en købsmulighed
En fuld invasion kan udløse betydelige aktiekursfald, som sandsynligvis vil være størst for europæiske aktier (når vi ser bort fra Rusland og Ukraine) og for selskaber med stor energiafhængighed. Hvis der kommer et kursfald på 5-10 pct. på de globale aktiemarkeder, kan det blive en købsmulighed. Vi har tidligere set, at lignende begivenheder, fx Golfkrigen, har udløst et kraftigt kursfald, hvorefter markedet har rettet sig, så aktiekurserne seks måneder senere var betydeligt højere end før krigens start. Men der er selvfølgelig ingen garanti for, at det også vil være tilfældet her.

Højere energipriser vil betyde højere inflation på kort sigt. Det kan umiddelbart tale for, at centralbankerne må gennemføre en hurtigere opstramning af pengepolitikken. Højere energipriser vil imidlertid også reducere husholdningernes købekraft og dæmpe den samlede efterspørgsel. Det kan føre til lavere vækst og mindske prispresset og behovet for renteforhøjelser senere på året. En fuld invasion kan således godt resultere i, at der bliver behov for mindre pengepolitisk opstramning i år. Det vil isoleret set være positivt for både obligationer og aktier.

SE OGSÅ: Vi er i en fase, hvor alle fokuserer på det negative

Vi anbefaler at holde fast
Som investor bør du holde fast i din langsigtede investeringsstrategi. Vi har siden slutningen af november anbefalet en neutral vægt i aktier. Det holder vi indtil videre fast i. At holde fast i strategien betyder dog ikke nødvendigvis, at du slet ikke skal foretage dig noget. Det kan fx være, at porteføljen skal rebalanceres. Hvis du har lyttet til os og derfor har haft en overvægt i finansaktier, så skal der måske laves lidt gevinsthjemtagning der. I den aktuelle situation er det også en god idé at være klar til at udnytte et eventuelt større kursfald, hvis det vurderes at være en overreaktion.

Obligationer kan nyde godt af, at investorerne søger mod sikker havn i usikre tider. Det gælder dog ikke high yield-virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer, hvor øget usikkerhed kan føre til betydelige spændudvidelser – dvs. en forøgelse af merrenten i forhold til mere sikre statsobligationer med kurstab til følge for investorerne. Vi foretrækker derfor de mindre risikofyldte investment grade-virksomhedsobligationer, hvor der også kan findes positivt afkast, samtidig med at risikoen for en udvidelse af rentespændet til statsobligationer er mindre.


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder