Den seneste måned har handelskrigen mellem USA og Kina givet nye, store kursudsving på de finansielle markeder – og i urolige perioder er det ekstra vigtigt med de rette aktier i porteføljen. I øjeblikket har Danske Bank særligt fokus på udbytteaktier, hvor investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen ser attraktive afkastmuligheder. Her besvarer han fem centrale spørgsmål om udbytteaktier:

Hvad er udbytteaktier?
Udbytteaktier er en betegnelse for aktier, hvor aktionærerne kontinuerligt modtager en del af selskabernes overskud i form af udbytter. Selskaber, der år efter år er i stand til at betale pæne udbytter til aktionærerne, er ofte kendetegnet ved solide forretningsmodeller med en høj grad af forudsigelighed i indtjeningen og stabile cash flows.

Hvorfor er udbytteaktier interessante i øjeblikket?
Udbytteaktier har tendens til at svinge mindre i kurs end aktiemarkedet generelt, fordi de også i dårlige perioder på aktiemarkedet tilbyder en forholdsvis stabil indkomst i form af udbytter. Det er en eftertragtet egenskab blandt mange investorer og er med til at give aktierne en vis robusthed i perioder med markedsudsving og kursfald, som vi fx oplever i øjeblikket. Set i et større perspektiv har udbyttebetalinger historisk set udgjort en betydelig del af det samlede afkast ved en investering i aktier.

Skal man altid gå efter aktierne med de højeste udbytter?
Høje udbytter her og nu kan være et fristende pejlemærke som investor, men er ingen garanti for, at selskabernes langsigtede forretningsmodeller er sunde og holdbare. Derfor fokuserer vi på selskaber med solide forretningsmodeller og kompetente ledelser, så vi også kan forvente attraktive udbyttebetalinger fremadrettet.
 

Hvor finder man gode udbytteaktier?

Europa er traditionelt set den region, der tilbyder de højeste udbytter, mens selskaber i USA fx har mere fokus på at bruge deres overskud på aktietilbagekøb eller investeringer i vækst. Der er blandt andet mange selskaber med pæne udbyttebetalinger inden for forsikring, dagligvarer og forsyningsvirksomhed, som typisk er kendetegnet ved en forholdsvis stabil indtjening, men der kan også gemme sig interessante udbytteaktier inden for fx industri og sundhed.

Hvilke udbytteaktier er mest interessante lige nu?
Vi har især fokus på udbytteaktier med præg af kvalitet. Kvalitetsselskaber er en betegnelse for selskaber, der blandt andet er kendetegnet ved stabil indtjening og moderat gæld, så man fortsat kan forvente fornuftige udbyttebetalinger, selv om økonomien måtte udvikle sig til det værre. Vores hovedfokus er på europæiske udbytteaktier, da vi vurderer, at Europa aktuelt er regionen med det mest attraktive afkastpotentiale.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde