Kort fortalt

  • De seneste halvandet år har vi oplevet store stigninger og kun få tilbagefald.
  • Vi ser øget risiko for et tilbagefald i den kommende tid.
  • Vi er dog stadig komfortable ved en moderat overvægt i aktier.
  • Det er en risikabel strategi at sælge ud i håb om at tilbagekøbe billigere.


Sidste vinter og forår udløste udbruddet af coronavirus store aktiefald, men siden er det gået rigtig stærkt den anden vej. Globale aktier er nu steget omkring 90 pct. siden bunden i marts 2020, og i løbet af den tid har vi faktisk kun haft én eneste periode med kursfald på mere end 5 pct. Det var tilbage i oktober 2020, hvor globale aktier i løbet af nogle uger faldt knapt 7 pct., men meget hurtigt indhentede det tabte.

”Selvfølgelig har der også været andre perioder med mindre tilbagefald, men overordnet set har der været tale om meget store og vedvarende stigninger de seneste halvandet år. På et tidspunkt kommer der uvægerligt en modreaktion, og det kunne meget vel blive i løbet af de kommende måneder,” fortæller Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.
Trods risikoen for en periode med tilbagefald forventer vi, at aktier vil give det bedste afkast det kommende år.
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Hvorfor ser du øget risiko for et tilbagefald på aktiemarkedet i den kommende tid?
Det er helt normalt, at der fra tid til anden kommer større eller mindre tilbagefald i aktiemarkedet. Faktisk er det mere usædvanligt, når vi har længere perioder, hvor det ikke sker. Som tiden går med fortsatte stigninger, skal der samtidigt ofte mindre til at udløse et tilbagefald, og der er flere velkendte usikkerhedsfaktorer, der potentielt kan få overtaget i investorernes bevidsthed i den kommende tid.

• Dels er deltavarianten af coronavirussen fortsat en stor usikkerhedsfaktor. Hvordan kommer den til at påvirke økonomien i de kommende måneder, nu hvor efteråret måske får virussen til at blusse op i USA og Europa?

• Dels forventer vi, at den amerikanske centralbank inden for en overskuelig fremtid vil annoncere stramninger af den lempelige pengepolitik, der har været med til at holde hånden under økonomien under coronakrisen. Selv om det ikke vil være en overraskelse, kan det alligevel blive en udløsende faktor for en periode med vigende aktiekurser efter en meget lang periode med kursstigninger – især hvis det får renterne til at stige hurtigere end forventet.

Yderligere befinder vi os lidt i et vadested på aktiemarkedet i øjeblikket. En svag jobrapport i USA i august har været med til at skabe usikkerhed de seneste uger, og vi kan se, hvordan nogle af de store amerikanske investeringsbanker som Bank of America Merrill Lynch og J.P. Morgan er uenige om, hvilken vej pilen peger for aktierne resten af året. Vi kan også se, at det såkaldte VIX-indeks, der udtrykker graden af nervøsitet på aktiemarkedet, er steget den seneste uge.Betyder det, at man som investor skal sælge ud af sine aktier nu?
Nej, ikke hvis man har en fornuftig balance i sine investeringer. Vi er stadig komfortable med at have en moderat overvægt af aktier i vores porteføljer – dvs. at vi har en lidt højere andel af aktier i porteføljerne, end vi forventer at have på længere sigt, og en tilsvarende lavere andel af obligationer.

Trods risikoen for en periode med tilbagefald forventer vi, at aktier vil give det bedste afkast det kommende år – blandt andet fordi vi fortsat forventer en solid økonomisk vækst. En anden faktor er, at alternativet til aktiver – dvs. obligationer – fortsat forventes at give et yderst beskedent afkast. For investorer på jagt efter et fornuftigt afkast er der ikke så mange alternativer til aktier i øjeblikket.
Samtidig er vores erfaring, at mange investorer ikke når at komme med på vognen igen efter et tilbagefald på aktiemarkedet. De sælger ud, men når ikke at købe igen i tide og kan hurtigt gå glip af betydelige stigninger i kølvandet på kursfaldet. Ofte kan det nemlig gå overraskende hurtigt både ned og op igen.

Derfor anbefaler vi som udgangspunkt langsigtede investorer at holde fast i deres investeringer og lade være med at springe ind og ud af markedet. Det er en risikabel og kortsigtet strategi at sælge ud af aktierne i håb om at kunne tilbagekøbe dem billigere.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde