Der er fuld knald på den amerikanske regnskabssæson, og IT-selskaberne løber med mange af overskrifterne. Stærke regnskaber har sendt aktiekurserne i vejret og bidraget til, at IT-aktierne hidtil i år har gjort det markant bedre end aktiemarkedet generelt. Hvor det brede amerikanske S&P 500-indeks er oppe med ca. 17 pct. i år, er tallet ca. 27 pct. for indekset S&P 500 Information Technology.

Opturen er bedst symboliseret ved Microsoft, der i sidste uge tog et kursspring efter et forrygende regnskab og for første gang rundede en markedsværdi på 1.000 milliarder dollars. Det gør aktuelt selskabet til verdens mest værdifulde.

”I Danske Bank har vi gennem længere tid overvægtet IT-sektoren og gør det fortsat, og regnskaberne bekræfter os i, at det er en god beslutning,” siger Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

Også digitale giganter som Facebook og Amazon har overrasket positivt. Teknisk set hører Facebook dog ikke hjemme i IT-sektoren, men derimod i sektoren kommunikationsservice, mens Amazon befinder sig i cyklisk forbrug.Har fået nyt brændstof

Et af de spørgsmål, Lars Skovgaard Andersen får fra mange investorer i øjeblikket, er, om de gode tider for IT-aktierne kan vare ved? Er der mere at komme efter for investorer?

”Hvor jeg forud for regnskabssæsonen var mere tøvende, er mit svar nu et mere klart og entydigt ja. Efter de flotte stigninger hidtil i år var vi efterhånden nået til et punkt, hvor aktiekurserne havde behov for nyt brændstof og en bekræftelse af, at udviklingen fortsat bevæger sig i den rigtige retning for IT-sektoren. Her synes jeg, at regnskaberne indtil nu har givet mange af de svar, vi håbede på, selv om der selvfølgelig også har været skuffende regnskaber imellem,” fortæller han.

Lars Skovgaard Andersen peger på flere aktuelle drivkræfter for IT-sektoren:

”Sektoren bliver i høj grad drevet af virksomheders investeringer i ny teknologi, og vi ser blandt andet en høj investeringsaktivitet inden for cloud-løsninger, big data og internetsikkerhed. Her styrker Microsofts regnskabstal og forventninger til fremtiden vores tro på, at IT-selskaberne fortsat vil nyde godt af et fornuftigt investeringsniveau,” siger investeringsstrategen.

LÆS OGSÅ: Ungdommens kilde på aktiemarkedet.


Anbefaler bred, global eksponering
Lars Skovgaard Andersen hæfter sig også ved, at IT-selskaberne generelt har en attraktiv vækst i indtjeningen set i forhold til aktiemarkedet generelt, og at de har solide cash flows og lav gæld, som reducerer sårbarheden over for stigende globale renter.

”Alt i alt kan man sige, at sektorens fundamentaler fortsat er stærke,” siger han.

Han forventer derfor også fortsat, at IT-sektoren vil udvikle sig bedre end aktiemarkedet generelt. Som tommelfingerregel anbefaler han investorer en bred, global eksponering mod IT-sektoren, fx via en fond, men han ser også attraktive enkeltselskaber rundt omkring i markedet.

En potentiel trussel mod sektoren er – foruden en nedgang i virksomhedernes investeringsniveau – en styrkelse af den amerikanske dollar. Den store amerikanske IT-sektor har 67 pct. af salget i udlandet, og her kan en styrket dollar svække eksporten. Det kan paradoksalt nok blive scenariet, hvis det går for godt med økonomien, så der igen kommer fokus på renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank.

Her har strategen større forbehold
Lars Skovgaard Andersen er mere forbeholden over for sektoren kommunikationsservice med selskaber som Facebook og Alphabet (Google). Her har Danske Bank aktuelt neutral vægt. Ifølge investeringsstrategen betyder det ikke, at investorer helt skal undgå denne sektor, men at den bør have mindre vægt i porteføljen end IT.

”Fra politisk side er der meget fokus på selskaber som Facebook og Google, der har en stor eksponering mod forbrugere, og hvor selskaberne blandt andet skal forholde sig til problemstillinger som øget regulering og digital skat. Det kan hæmme selskaberne i en rum tid,” siger han.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde