Del

Investeringsboom lover godt for aktier

Stor investeringslyst blandt virksomheder er et missing link i økonomien, der kan gøde aktiemarkedet.

Virksomhedernes investeringslyst ligger i øjeblikket på det højeste niveau i mere end tre årtier, og set med investorøjne er det godt nyt, fortæller Danske Banks seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen.

”Selv om vi nyder godt af et globalt økonomisk opsving, har virksomhedernes investeringer i nyt produktionsapparat ligget underdrejet de seneste år. Øgede investeringer er ’the missing link’ i økonomien, som kan være med til at forlænge det økonomiske opsving og gøde aktiemarkedet yderligere,” siger han.

Ekstremt stærke tal
Det er det vigtige Philly Fed Index over investeringslysten i den amerikanske fremstillingssektor, der i øjeblikket ligger ekstremt højt. Det seneste tal for august lå på 39,2, hvor det langsigtede gennemsnit er 17,9. Tallet viser andelen af fremstillingsvirksomheder, der forventer at skrue op for investeringerne i løbet af de kommende 6 måneder, minus andelen der forventer at skrue ned for investeringerne.

”Set over de seneste tre måneder fra juni til august ligger tallet på 36,6 i gennemsnit, og faktisk skal vi helt tilbage til 1984 for at finde højere niveauer,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Også i Europa forventer seniorstrategen et løft i virksomhedernes investeringer.

”I Eurozonen ser vi i øjeblikket meget stærke tal for PMI-indekset, der lodder stemningen og forventningerne i fremstillingssektoren, og det er typisk en forløber for øgede investeringer. Samtidig har de europæiske virksomheder på investeringssiden et endnu større efterslæb end de amerikanske,” forklarer han.

Derfor er investeringer positivt
Økonomisk set kan virksomheders investeringer have en meget gunstig effekt på økonomien.

”Øgede investeringer kan give et boost til økonomien, da investeringerne skaber flere jobs, hvilket fører til stigende privatforbrug, så virksomhederne skal producere mere og potentielt investere endnu mere, og dermed er vi inde i et selvbærende opsving, som også kan smitte positivt af på de finansielle markeder,” forklarer Lars Skovgaard Andersen.

De senere års manglende investeringer skyldes forskellige faktorer. Dels havde mange virksomheder forud for finanskrisen opbygget en stor produktionskapacitet, som siden har holdt produktionen nogenlunde kørende, og dels har mange virksomheder enten ikke haft lyst til at investere eller haft adgang til kapital.

”Men kombinationen af økonomisk opsving og optimisme, større kapacitetsudnyttelse, lave renter og en opblødning af bankernes kreditvilkår har sat skub i investeringerne, hvad vi også kunne se i mange regnskaber i den netop overståede regnskabssæson. Vi ser altså ikke blot øget investeringslyst, men også at virksomhederne sætter handling bag ordene” siger Lars Skovgaard Andersen.

Understøtter troen på aktier
Virksomhedernes investeringslyst understøtter Danske Banks positive syn på aktier.

”I øjeblikket har vi en moderat overvægt i aktier og en tilsvarende undervægt i obligationer, og øgede investeringer understøtter vores tro på, at aktier lige nu er den mest attraktive aktivklasse – ikke mindst europæiske aktier,” fortæller seniorstrategen.

En potentiel slagside fra virksomhedernes investeringsvækst er, hvis den presser inflationen så meget i vejret, at centralbankerne bliver tvunget til at stramme pengepolitikken. For store og hurtige renteforhøjelser kan kvæle det økonomiske opsving, men Lars Skovgaard Andersen vurderer, at der fortsat er et rimeligt råderum, før inflationen rammer et niveau, der er kritisk for centralbankerne.

”De kommende kvartaler forventer vi fortsat en gunstig kombination af fornuftig økonomisk vækst og lav inflation – også betegnet Guldlok-scenariet – hvilket generelt er et attraktivt økonomisk klima for aktier.”

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.