Aktiemarkedet har hidtil haft et forrygende 2017, der har sendt kurserne mod nye rekordniveauer, men der er mere at komme efter, vurderer Danske Banks chefstrateg Tine Choi.
 
”Makroøkonomisk befinder vi os i lidt af et guldlok-scenarie med både høj vækst, lav inflation og lave renter, og på virksomhedsniveau ser vi, at virksomhederne øger deres indtjening. Samtidig er der trods de store stigninger stadig mange kontanter på sidelinjen til potentielt at løfte aktiekurserne yderligere, hvis de bliver kastet ind i markedet,” siger Tine Choi, der er chefstrateg i Danske Bank.
 
Hun henviser til en ny survey fra investeringsbanken Bank of America Merrill Lynch, der viser, at de institutionelle investorer aktuelt ligger med en gennemsnitlig kontantbeholdning på 4,9 pct. Som tommelfingerregel er det et købssignal, når andelen overstiger 4,5 pct., der er gennemsnittet for de seneste 10 år. Samtidig forventer Tine Choi, at de økonomiske nøgletal vil pege den rigtige vej for de finansielle markeder.
 
”Selv om de bløde nøgletal som PMI-tillidstallene er begyndt at bøje af, forventer vi, at de hårde økonomiske data fortsat vil bekræfte det globale opsving, vi befinder os i. Vi vurderer derfor også, at aktieopturen vil fortsætte, men man skal dog ikke forvente stigninger i samme tempo som hidtil i år. I løbet af de kommende 12 måneder forventer vi globale aktier vil stige med 7-9 pct.,” siger Tine Choi.
 
Stor optimisme om Europa
Hun ser i særdeleshed potentiale i europæiske aktier, hvor Danske Bank har en overvægt – og det er hun ikke alene om. Den nye survey fra Bank of America Merrill Lynch bekræfter billedet af, at mange investorer søger mod europæiske aktier. Aktuelt er der langt flere investorer, der er overvægtede i europæiske aktier end undervægtede. Nettoandelen af investorer med overvægt ligger på 59 pct., hvilket er det tredje højeste niveau nogensinde – en stigning fra 48 pct. i sidste måned. Til sammenligning er der en nettoandel på 17 pct., der er undervægtede i amerikanske aktier.
 
Efter det franske valg er appetitten på europæiske aktier øget, og ifølge Tine Choi skyldes det, at den politiske usikkerhed i Europa er blevet meget mindre efter valget af Macron som fransk præsident, så investorer i stedet kan fokusere på, hvor godt de europæiske virksomheder klarer sig.
 
”I øjeblikket er der nærmest jubeloptimisme i forhold til europæiske aktier, og så skal man selvfølgelig være på vagt. Når alle investorer er optimister, kan det erfaringsmæssigt være et godt tidspunkt at være varsom og sælge lidt ud af sine aktier. Så skal der mere til at overraske positivt end negativt. Men foreløbig vælger vi dog at holde fast i vores overvægt af europæiske aktier. Opturen kan sagtens fortsætte et godt stykke tid endnu, og vi ser ingen større korrektioner i horisonten,” siger Tine Choi.
 
Kinesisk trussel mod opturen
Ifølge survey’en fra Bank of America Merrill Lynch ser investorerne kinesiske kreditstramninger som den største risikofaktor for de finansielle markeder. De kinesiske myndigheder er i fuld gang med at dæmpe kreditvæksten i landet via bl.a. strammere regulering, og det kan lægge en dæmper på vækstudsigterne, hvilket kan forplante sig negativt til de finansielle markeder. I begyndelsen af 2016 var usikkerhed om den kinesiske vækst netop med til at udløse en periode med fald på de globale aktiemarkeder.
 
Tine Choi er dog fortrøstningsfuld i forhold til udviklingen i Kina. Hun vurderer, at den kinesiske regering vil gøre det fornødne for at fastholde væksten på et fornuftigt niveau – fx ved at skrue op for offentlige investeringer. Som Tine Choi selv udtrykker det, handler investorernes fokus på Kina derfor mest af alt om psykologi.
 
”Beslutter investorerne sig for, at vi skal frygte en markant vækstnedgang i Kina, så vil det give sig udslag i en negativ stemning på finansmarkederne, som vil sprede sig ud over Kinas grænser.”

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Vær opmærksom på, at en investering også kan give tab.