Jeg har arbejdet med investeringer gennem næsten 25 år, og i tidens løb har jeg oplevet et utal af større og mindre aktienedture. Siden 1950 har der faktisk kun været fem år, hvor det amerikanske aktieindeks S&P 500 ikke er faldet mindst 5 pct. på et tidspunkt i løbet af året – og det giver et billede af, hvordan perioder med kursfald hører til naturens orden på aktiemarkederne. Samtidig har jeg erfaret, at aktierne altid er kommet stærkt igen, selv om det i nogle tilfælde har krævet en vis tålmodighed.

Jeg har imidlertid også gjort mig en anden erfaring, som jeg ofte har studset over: Når investorer i nervøse perioder skruer ned for risikoen ved at reducere andelen af aktier i deres porteføljer, har de en særpræget tendens til at sælge ud af de mest succesfulde aktier og holde fast i dem, der har udviklet sig dårligst. Det giver ingen mening, og for mange investorer koster det formentlig på det langsigtede afkast.

Her hopper kæden af

Men inden jeg forklarer nærmere, så lad mig først lige slå fast: Der er intet galt i at reducere andelen af aktier i sin portefølje i perioder, hvor risikoen virker høj. Det er helt efter bogen og præcis, hvad vi også gør i Danske Bank. Her tilpasser vi løbende andelen af aktier i vores porteføljer i forhold til vores vurdering af den globale økonomi og de finansielle markeder.

Det store spørgsmål er, hvordan man bedst muligt justerer beholdningen af aktier – og det er her, kæden efter min mening ofte hopper af. Her vælger mange investorer pr. automatik at sælge ud af de aktier, der har givet de højeste afkast, og klamrer sig til tabsgivende aktier.

De psykologiske mekanismer er velkendte: Vi har svært ved at se tab i øjnene, og det er vi tvunget til, når vi sælger tabsgivende aktier. Modsat er vi bange for at miste gevinster og ønsker instinktivt at værne om dem ved at sælge aktier med positive afkast.

Gør porteføljen svagere end før

Konsekvensen af den adfærd er desværre, at du ofte sælger veldrevne selskaber, som har oplevet stigende aktiekurser, fordi de fundamentale forhold for selskaberne er gunstige. Og modsat beholder du i mange tilfælde selskaber, der har oplevet kursfald, fordi de er inde i en udfordrende periode. I din iver efter at reducere din risiko risikerer du dermed at gøre din portefølje svagere end før og måske endda – paradoksalt nok – at øge din risiko.

For hvis markedsusikkerheden trækker ud, vil det ofte være veldrevne selskaber med de fundamentale forhold i orden, der får den blideste medfart på aktiemarkederne, mens investorer er hurtigere til at sælge ud af aktier i problemfyldte selskaber.

Og hvis markedsusikkerheden modsat forsvinder, før vi regner med det, hvilken type selskaber tror du så, at investorer er mest ivrige efter at placere penge i? Min forventning er, at flest penge vil søge mod de fundamentalt stærke investeringscases.

Skil dig af med de svageste led

Så hvis jeg kort skal opsummere min pointe: Vil du reducere andelen af aktier i dine investeringer, så lad være med at fokusere på gevinster og tab. Det gælder altid om at skille sig af med de svageste led i porteføljen – også selv om det betyder, at du måske må tage et tab af og til.

Jeg ved godt, at det er meget nemmere sagt end gjort, men forsøger du altid at have de stærkeste aktier i porteføljen, får du et mindre tab, når aktiemarkederne falder – og en større gevinst når de stiger. Det er da et mål at gå efter!

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.