Se ud over din egen andedam, når du investerer i aktier, så opnår du en bedre risikospredning og får på længere sigt et højere forventet afkast set i forhold til din risiko.

Sådan lyder en gammelkendt visdom, som danske investorer i stigende grad tager til sig – men fortsat ikke i tilstrækkelig grad.

I de senere år har private investorer gradvist solgt ud af danske aktier i deres depoter og købt udenlandske aktier i stedet. Alene siden begyndelsen af 2018 har investorer solgt danske enkeltaktier og fonde med danske aktier for 6,7 mia. kroner og modsat købt udenlandske enkeltaktier og fonde med udenlandske aktier for 9,5 mia. kroner. Det viser tal fra Danmarks Nationalbank til og med maj i år.

Vi er en lille dråbe i verdenshavet
Det er en rigtig positiv udvikling, understreger Danske Banks senioranalytiker Jacob Hvidberg Falkencrone.

”Danmark er blot en dråbe i det globale investeringshav, danske aktier udgør faktisk ikke meget mere end en halv procent af verdensindekset, så danske investorer er simpelt hen nødt til at kigge mod udlandet for at få en ordentlig risikospredning i deres investeringer. Det er tvingende nødvendigt – og god risikospredning er som sagt en afgørende forudsætning for at få et godt risikojusteret afkast,” siger han.
Vi foretrækker med andre ord det, vi kender, uagtet om det er en god investering eller ej.Jacob Hvidberg Falkencrone, senioranalytiker i Danske Bank
Faldgruber ved udenlandske enkeltaktier
De danske investorer investerer hovedsageligt i udenlandske aktier via fonde.

”Det skyldes nok primært, at det er en let måde at opnå en god risikospredning i porteføljen, og samtidig kræver det ikke stort kendskab til den enkelte virksomhed, man investerer i,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone.

En del investorer placerer dog også penge i udenlandske enkeltaktier. Ifølge Jacob Hvidberg Falkencrone kan det være lige så fint, men desværre har mange investorer en tendens til at fokusere på en lille håndfuld af meget omtalte og velkendte selskaber – og dermed ryger de igen i fælden med for lille risikospredning og for stor sårbarhed over for udviklingen i de enkelte selskaber.

”Det israelske medicinalselskab Teva er et rigtig godt eksempel. Siden danske Kåre Schultz blev topchef i oktober 2017, har det udviklet sig til den udenlandske enkeltaktie, som flest af vores investeringskunder i Danske Bank har i deres portefølje, og det seneste halve år er aktien faldet 60 pct. Så gør det rigtig ondt, hvis den udgør en større andel af porteføljen,” siger han.

Stærk home bias rækker ud over grænserne
Historien med Teva illustrerer ifølge senioranalytikeren den stærke home bias, som præger danske investorer – dvs. deres store og ukritiske kærlighed til selskaber, der er danske, har en tilknytning til Danmark eller på anden vis står os nært.

”Teva har ikke blot en dansk topchef, men er også en sundhedsaktie, og dem har mange danskere et ekstra godt øje til, fordi de har fået Novo Nordisk ind med modermælken. Vi foretrækker med andre ord det, vi kender, uagtet om det er en god investering eller ej,” forklarer han.
 


Danmark fylder stadig for meget
På trods af at private investorer de senere år har erstattet danske aktier med udenlandske, fylder danske aktier ifølge Jacob Hvidberg Falkencrone fortsat alt for meget i mange investorers porteføljer.

”Selv om mange danske selskaber er gode og henter en stor del af indtjeningen ude i verden, er det danske aktiemarkedet alt for småt og skævt sammensat til, at man kan opnå en tilstrækkelig god risikospredning alene med danske aktier. Eksempelvis giver danske aktier næsten ingen eksponering mod teknologiaktier, mens sundhedssektoren modsat vægter ekstremt tungt set i forhold til det globale aktiemarked. Derfor anbefaler vi i Danske Bank, at investorer ikke har mere end 20 pct. af deres portefølje i danske aktier,” siger han.

Ser man på Danske Banks egen aktieanbefalingsliste for private investorer, består den da også hovedsageligt af udenlandske aktier. Teva har i øvrigt aldrig stået på listen.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde