2018 har været et splittet år som investor. Den globale økonomiske vækst er solid, og virksomhedernes indtjening skyder i vejret, men alligevel har vi oplevet længere perioder med store markedsudsving og kursfald.

”I Danske Bank indledte vi 2018 med et positivt syn på aktier, og vi vurderer fortsat, at aktiemarkedet vil byde på pæne afkast i det kommende år. Men samtidig må vi konstatere, at mange investorer tilsyneladende forventer, at den næste recession er under opsejling," fortæller chefstrateg Tine Choi i det nye Quarterly House View fra Danske Bank.

Hun henviser til, at mange investorer siden nedturen på aktiemarkedet i februar har tøvet med at tage risiko.

”Der er flere årsager til, at investorerne holder igen. Blandt andet har det økonomiske opsving i USA bevæget sig ind i sit 10. år, og det er det anden længste opsving siden Anden Verdenskrig. Det gør mange investorer nervøse for, at enden på opsvinget muligvis snart oprinder. Samtidig har vi bevæget os ind i den sencykliske fase af det økonomiske opsving, hvor accelerationen i væksten aftager, og nogle af de økonomiske nøgletal begynder at bøje af,” fortæller Tine Choi.

Mere krudt i opsvinget
Ifølge chefstrategen er tiden dog endnu ikke inde til at skrue ned for aktierne - tværtimod. Danske Bank har fortsat en overvægt i aktier og en undervægt i obligationer.

”Selv om vi har bevæget os ind i den sene fase af opsvinget, kan det efter vores vurdering fortsætte op imod et par år endnu. Det stærke arbejdsmarked betyder, at forbruget er godt understøttet, og det samme gælder investeringsaktiviteten i virksomhederne. Samtidig ser selskabernes indtjeningsudsigter stadig stærke ud – også selvom indtjeningsvæksten vil toppe i år, da effekterne fra den amerikanske skattereform gradvist vil aftage,” siger Tine Choi.

Chefstrategen forventer et afkast fra aktier på 10-12 pct. i løbet af de kommende 12 måneder opgjort i lokal valuta. Afkastet kan dog blive et andet i danske kroner, afhængig af hvordan valutakurserne udvikler sig.

Blandt potentielle fremtidige usikkerhedsfaktorer nævner hun blandt andet stigende amerikanske renter, der dog er faldet markant i de seneste uger, samt geopolitisk støj i forhold til fx Iran, Nordkorea og Donald Trumps handelskrig. Dertil kommer den politiske usikkerhed i Italien og bekymringen for, hvad det kan få af konsekvenser for euroen. I den forgangne uge har det udløst store markedsudsving.

LÆS det nye Quarterly House View, hvor Tine Choi giver sin vurdering af de mest attraktive investeringsmuligheder.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.