Læs også

  • Vi forbedrer din investeringsløsning
    Ny fond giver os bedre muligheder for at udnytte mere kortsigetede investeringsmuligheder – læs her.

  • Derfor er bæredygtighed vigtigt for dit afkast
    De vigtigste spørgsmål og svar om vores arbejde med bæredygtighed i dine investeringer – læs her.Aktierne har gjort et forrygende comeback siden de store kursfald i foråret, så globale aktier faktisk ligger i plus for året. Er der yderligere stigninger at komme efter på aktiemarkederne?
”Det kommer an på tidshorisonten. De kommende måneder kan meget vel give en del usikkerhed og kursudsving på aktiemarkederne, da en række risici trænger sig på. Blandt andet blusser coronavirussen i øjeblikket op igen i mange lande, og i USA kan politikerne stadig ikke blive enige om en ny finanspolitisk hjælpepakke, der skal give økonomien endnu et skub i den rigtige retning. Dertil kommer andre usikkerhedsfaktorer som fx præsidentvalget i USA den 3. november og den fortsat uafklarede Brexit-situation.

Overordnet forventer vi dog, at den gradvise normalisering af global økonomi vil fortsætte, og at det kan løfte aktierne yderligere. Samtidig har mange obligationer meget lave eller negative forventede afkast, og det kan yderligere få investorer til at placere flere penge i aktiemarkederne og dermed understøtte aktiekurserne. På 12 måneders sigt forventer vi fornuftige afkast fra aktier, og derfor fastholder vi en moderat overvægt i aktier i vores porteføljer og en tilsvarende undervægt i obligationer,” siger Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg.

INVESTERINGER I FLEXINVEST FRI

Aktuel fordeling af investeringer
Vi har en lidt højere andel af aktier i porteføljen og en lidt lavere andel af obligationer, end vi forventer at have på lang sigt.

Omlægninger i porteføljen i 3. kvartal 2020
Vi har fastholdt den overordnede fordeling af investeringer i porteføljen.

Hvilken betydning får det amerikanske præsidentvalg?
”Selv om valget kan give kortvarig uro, forventer vi ikke, at udfaldet får særlig stor betydning for den økonomiske vækst og de finansielle markeder på lidt længere sigt. Men selvfølgelig er der politiske forskelle på de to kandidater. Joe Biden vil blandt andet hæve selskabsskatterne på sigt, hvilket aktiemarkedet ikke vil opfatte positivt. Til gengæld ses Joe Biden som mere forudsigelig og samarbejdsvillig, hvilket er positivt, og derfor kan udfaldet af valget også få betydning for handelskonflikten mellem USA og Kina, der til stadighed ulmer under overfladen.

Selv om Joe Biden vinder valget, betyder det dog ikke, at handelskonflikten med Kina er et overstået kapitel. Der vil stadig være uoverensstemmelser, der skal afklares, og amerikanerne vil fortsat have fokus på at beskytte deres globale førerposition inden for teknologi, som kineserne udfordrer. Men formentlig vil Joe Biden vælge en mere afdæmpet politik og retorik end Donald Trump."

Generelt vurderer vi, at fremgangen i økonomien er tilstrækkelig til at understøtte aktiemarkederne.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 
Hvor stor trussel udgør anden bølge af coronavirussen for de finansielle markeder?

”Det er klart, at jo mere coronavirussen blusser op igen i løbet af efteråret og vinteren, jo mere kan genopretningen af den økonomiske vækst trække i langdrag. Vi forventer dog ikke nye omfattende nedlukninger, men mere lokale og målrettede restriktioner med mindre negativ effekt på den økonomiske vækst. Samtidig er vi blevet bedre til at behandle virussen og kommer hver dag tættere på en vaccine. Vi frygter derfor ikke en gentagelse af forårets voldsomme opbremsning i global økonomi, men coronavirussens udvikling vil fortsat kunne sætte sit præg på de finansielle markeder på godt og ondt."
Hvilke andre faktorer holder i øje med i årets sidste kvartal?

"Først og fremmest holder vi øje med de økonomiske data og nøgletal for at se, om fremgangen i global økonomi fortsat er på rette spor. Her ser vi ikke længere den samme acceleration i fremgangen, som vi oplevede i den første tid, efter global økonomi ramte bunden i foråret – men det er som forventet. Dengang kom vi fra et meget lavt niveau.

Generelt vurderer vi dog fortsat, at fremgangen i økonomien er tilstrækkelig til at understøtte aktiemarkederne, selv om der utvivlsomt vil komme tilbagefald undervejs. Det bliver imidlertid et langt, sejt træk at komme tilbage til niveauet før coronakrisen. Tag fx arbejdsløsheden i USA, der i foråret på kort tid steg fra under 4 pct. til næsten 15 pct. Selv om halvdelen af de tabte job allerede er vundet tilbage, er der stadig lang vej til en normalisering – og der vil fortsat være behov for, at politikerne understøtter økonomien med finanspolitiske hjælpepakker.

Det bliver også interessant at følge den igangværende regnskabssæson. Aktierne er dyre i øjeblikket målt på nøgletallet P/E – dvs. den pris man som investor betaler pr. krones indtjening i selskaberne. Det skyldes, at aktiekurserne er steget meget siden bunden i marts, uden at selskabernes indtjening er steget tilsvarende, og derfor bliver det vigtigt med gode indtjeningstal og udmeldinger fra selskaberne, der kan retfærdiggøre den høje værdiansættelse. Mange selskaber har dog været gode til at reducere deres omkostninger under coronakrisen, og det vil give et ekstra løft i indtjeningen, når salget stiger igen. Indtil videre har mange selskaber slået forventningerne, hvilket selvfølgelig er positivt.”


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Danske Bank har alene udarbejdet dette materiale til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering på baggrund af dette materiale, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil, herunder risikovillighed, tidshorisont og tabsevne.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde