Kort fortalt

  • Kollapset i Silicon Valley Bank og krisen i Credit Suisse har medført store rentefald.
  • Uroen i banksektoren kan få centralbankerne til at skrue ned for renteforhøjelserne. 
  • Kampen mod høj inflation er dog fortsat en topprioritet.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Det siges, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), hæver renten, indtil noget går i stykker. Det er så sket nu. Silicon Valley Banks kollaps er det næststørste bankkollaps i amerikansk historie. I mandags blev alle renteforhøjelser da også priset ud af den amerikanske rentekurve – dvs. at markedet ikke længere forventede yderligere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank. Renterne faldt med andre ord som en sten. Jeg har aldrig set en lignende rentebevægelse. Hvis du har, så sad du nok klistret til din Bloomberg-skærm den 19. oktober 1987 – også kendt som Black Monday.

I går kom turen så til den europæiske banksektor, hvor schweiziske Credit Suisse er i krise, og det gav yderligere pres på renterne.  
Silicon Valley Banks implosion kom ud af det blå, så alle må spørge sig selv, om der er andet, der ikke kan holde til de massive renteforhøjelser.   Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
Lavere tempo, men næppe fuld stop
Er Fed så færdig med at hæve renten? Næppe. Fed er ikke villig til at opgive deres målsætning om at få inflationen ned – og inflationsproblemet er ikke forsvundet, bare fordi et par banker kollapser. Fed vil bruge rentevåbnet til at få inflationen ned, mens andre instrumenter kan bruges til at sikre den finansielle stabilitet. Markedsrenterne er da også steget lidt igen, og det ser nu ud til, at investorerne forventer en enkelt 25 procentpoint renteforhøjelse fra Fed.

SE OGSÅ: Sådan tackler du bankkrisen som investor

Der er flere grund til at tro, at Silicon Valley Banks kollaps kan få Fed til at hæve renten mindre, end de ellers ville have gjort. Silicon Valley Banks implosion kom ud af det blå, så alle (og ikke mindst den amerikanske centralbankchef Jerome Powell) må spørge sig selv, om der er andet, der ikke kan holde til de massive renteforhøjelser. Uanset om der kommer ro på nu, så vil begivenheden sandsynligvis reducere Feds appetit på renteforhøjelser fremadrettet. 

Hvad er jeres aktuelle anbefalinger til investorer?

”Vi råder i øjeblikket investorer til at have en balanceret tilgang, hvor de ikke har flere aktier i porteføljen, end de regner med at have på lang sigt, og gerne med en god balance mellem defensive og cykliske sektorer – dvs. mellem aktier i sektorer, der ikke er så konjunkturfølsomme, og aktier i sektorer hvor indtjeningen og aktiekurserne typisk svinger mere i takt med de økonomiske konjunkturer. Inden for bankaktier foretrækker vi nordiske/europæiske banker (og nogle af de større amerikanske banker).

Inden for obligationer foretrækker vi danske realkreditobligationer og investment grade-obligationer, som er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, mens vi anbefaler en forsigtig tilgang til de mest risikable dele af obligationsmarkedet som fx high yield-obligationer, som er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet," siger Danske Banks chefstrateg, Frank Øland.
Fed vil sende et signal
Usikkerheden i banksektoren kan også medføre strammere kreditvilkår, altså at det bliver sværere og måske lidt dyrere at få et lån i banken, hvilket virker som en bremse på økonomien og derved kan mindske behovet for renteforhøjelser, da det så at sige gør noget af arbejdet for centralbankerne.

Der er først rentemøde i den amerikanske centralbank i næste uge, og meget kan ske inden da. I sidste uge var forventningen, at Fed ville hæve renten med 0,5 procentpoint. Lige nu er markedsforventningen, at Fed hæver renten med 25 procentpoint eller måske holder den i ro, men der er stor usikkerhed i markedet, og meget kan ske på en uge. Fed vil gerne signalere, at der ikke er problemer, og at de fortsætter med at have fokus på at få inflationen ned. Så mon ikke en renteforhøjelse på 0,25 procentpoint er et godt bud.

LÆS OGSÅ: Bankkollaps i USA – hvad gik galt, og hvad betyder det for dig som investor?

Renteforhøjelse i Europa
I Europa var der rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB) i dag, og det endte med en renteforhøjelse på 0,5 procentpoint, selv om jeg på forhånd så en vis sandsynlighed for, at ECB ville gå mere forsigtigt til værks og nøjes med 0,25 procentpoint. En stor renteforhøjelse kan potentielt virke tonedøvt, som markedet udvikler sig i disse dage, men modsat skal ECB fortsat adressere den høje inflation. Det er en svær balancegang.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder