Kort fortalt

  • Investorer kan presse selskaber til at integrere bæredygtighed i deres forretning.
  • Det handler ikke blot om, hvilke selskaber du investerer i, men også om hvordan du agerer som investor.
  • Også private investorer kan få en stærk stemme, hvis de står sammen – fx via fonde.

Det er fint nok med alt den snak om bæredygtighed, når vi taler investering, men gør det rent faktisk en forskel?

Sådan lyder en udbredt tvivl blandt mange investorer, og en ny spørgeundersøgelse fra Danske Invest bekræfter tvivlen. Her tror kun 38 pct. af de 2000 adspurgte danskere, at de kan understøtte en bæredygtig udvikling i verden via deres valg af investeringer.

Men hvad er op og ned? Kan jeg rent faktisk understøtte en bæredygtig udvikling med mit valg af investeringer? Bliver der fx produceret og brugt mindre kul, hvis jeg undlader at investere i et kulselskab? Eller opstillet flere vindmøller, fordi jeg investerer i Vestas?

Vi har spurgt Mads Steinmüller, som er specialist i Danske Banks afdeling for ansvarlige investeringer.

”Det er rigtigt, at du som enkelt investor kan have svært at se bæredygtighedseffekten af netop dine investeringer, lige såvel som netop din stemme sjældent har afgørende betydning for udfaldet af et folketingsvalg. Men set i en større sammenhæng kan dine og andre investorers valg og fravalg bidrage til, at der allokeres flere penge til selskaber, der er med til at drive verden i en mere bæredygtig retning – dvs. at de har lettere ved at rejse kapital. Det kan samtidig presse selskaber til i højere grad at integrere bæredygtighed i deres forretning, så de kan gøre sig mere lækre over for investorerne og fremtidssikre deres forretning,” fortæller han.

For alle selskaberne sætter vi konkrete bæredygtighedsmål, som de gerne skal bevæge sig imod.  
Martin Slipsager Frandsen, seniorporteføljeforvalter for aktiefonden Danske Invest Global Sustainable Future.
Vidste du at ...
... mænd generelt er mest skeptiske, når det gælder troen på, at man som investor kan understøtte en bæredygtig udvikling i verden. 35 pct. af danske mænd tror ikke, at de kan understøtte en bæredygtig udvikling via deres investeringer, mens tallet er 22 pct. for kvinder. Det viser Danske Invests spørgeundersøgelse blandt 2000 danskere.

Sådan påvirker de selskaberne
At understøtte en bæredygtig udvikling handler dog ikke blot om, hvilke selskaber du investerer i, men også om, hvordan du agerer som investor.

Det fortæller Martin Slipsager Frandsen, som sammen med Simon Christensen forvalter den globale aktiefond Danske Invest Global Sustainable Future. Fonden investerer i selskaber, der positivt bidrager til opnåelsen af udvalgte dele af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder klimastabilitet og social kapital.

”Som investorer har vi meget fokus på aktivt ejerskab i de selskaber, vi invester i på vegne af fonden. Det vil sige, at vi søger at støtte og påvirke selskaberne i en positiv retning, og vi har fokus på konkrete handlinger i selskaberne frem for vage løfter om fremtiden,” siger Martin Slipsager Frandsen.

LÆS OGSÅ: Hver fjerde investor har skruet op for bæredygtigheden

Hvordan foregår den påvirkning af selskaberne?
”For alle selskaberne sætter vi konkrete bæredygtighedsmål, som de gerne skal bevæge sig imod. Som aktive ejere mødes vi ofte med selskabernes ledelser, og her gør vi det klart for dem, hvad der er vigtigt for os, at de rykker sig på. Her ser vi generelt en stor villighed til både at lytte og tage handling på de ting, vi præsenterer dem for. Det handler ikke om, at vi forsøger at tvinge dem til noget, men mere om at de kan se, at det simpelthen er en god forretning at blive mere bæredygtige,” fortæller Martin Slipsager Frandsen.


Stærkere stemme via fonde

Som enkeltstående privat investor skal man dog ikke forvente mange mødeinvitationer fra ledelserne i børsnoterede selskaberne. Her kan fonde og andre store investorer ofte opleve meget større lydhørhed fra selskaber og have langt større gennemslagskraft, fordi de typisk har investeringer i en helt anden økonomisk skala.

”Ved at investere via fonde kan private investorer i mange tilfælde få en stærkere fælles stemme i forhold til at understøtte en bæredygtig udvikling via deres investeringer,” siger Mads Steinmüller fra Danske Bank.Din stemme kan flytte giganter
Som investor kan du også påvirke selskaber ved at stemme på deres generalforsamlinger. Det benytter Danske Invest-fondene sig fx af til at få selskaber til at tage hensyn til bæredygtighedsforhold og minimere deres negative påvirkning på samfundet.

På årets generalforsamlinger hos en række store amerikanske selskaber støttede Danske Invest blandt andet aktionærforslag, der skulle få dem til at forbedre rapporteringen af deres arbejde med diversitet og inklusion. Selvom bestyrelserne anbefalede at stemme imod forslaget, blev det vedtaget hos betalingsfirmaet American Express og jernbaneselskabet Union Pacific Corporation. Danske Invest var også med til at vedtage, at IT-selskaberne Paycom og IBM skal styrke rapporteringen af deres strategi og arbejde med diversitet.

”Det er et godt konkret bevis på, hvordan investorer kan bidrage til at påvirke selskaber og skabe forandring,” fortæller Mads Steinmüller.


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet for Danske Invest Global Sustainable Future, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under Dokumenter). Mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her. Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne.

Hvis du vil investere ansvarligt

Læs om vores investeringsprodukter med særligt fokus på ansvarlighed og bæredygtighed.
Tjek dine muligheder