Del

Kaos om Brexit er værre for briterne end for investorer

Q&A: Brexit har udviklet sig til en politisk nedsmeltning i Storbritannien, men hvad er op og ned – også set med investorøjne? Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen giver svar.

Hvad er status for Brexit lige nu?
Brexit er gået komplet i hårdknude for briterne. Premierminister Theresa May har ikke politisk opbakning til den plan for Brexit, hun har forhandlet med EU, og en række af hendes egne konservative partikammerater har forsøgt at få hende afsat ved en mistillidsafstemning. Det lykkedes ikke.

Imens tikker uret. Den 29. marts 2019 forlader Storbritannien EU, uanset om de har indgået en aftale med EU eller ej. Uden en aftale får vi et såkaldt hårdt Brexit uden rammer for fremtidig handel mellem EU og Storbritannien, og det vil gøre livet dyrere og sværere for mange selskaber. Senest har Theresa May annonceret, at parlamentet i Storbritannien skal stemme om den aftale, hun har forhandlet sig frem til med EU, i uge 3 i 2019.

Hvad er den største udfordring i forhold til Brexit?
Den største hurdle er grænsen mellem Irland og Nordirland, hvor ingen ønsker en hård, fysisk grænsedragning med grænsekontrol, nu hvor Nordirland forlader EU og toldunionen, og Irland forbliver i EU. Frygten er, at det kan underminere fredsaftalen i Nordirland tilbage fra 1998, og mange britiske politikere mener ikke, at Theresa Mays aftale med EU giver de fornødne garantier for at undgå en hård grænsedragning med toldere i fremtiden eller en uønsket fastholdelse i EU's toldunion.

Hvorfor har aktiemarkederne reageret så roligt på den kaotiske udvikling i Storbritannien?

Efter vores vurdering er der allerede indregnet rigtig meget negativt i de europæiske aktiekurser i øjeblikket. Investorerne har så at sige taget forskud på et hårdt Brexit, og det er en af forklaringerne på, at aktiemarkedet tager den seneste udvikling ret roligt. En anden forklaring er, at den kaotiske udvikling i Storbritannien rent faktisk åbner en lille kattelem for, at briterne ender med at afblæse Brexit og forbliver i EU, og det vil selvfølgelig være ekstremt positivt.

Hvis Theresa May ikke får opbakning til sin aftale med EU, kan udviklingen ultimativt munde ud i en ny folkeafstemning om Brexit i Storbritannien. For selv om Theresa Mays aftale er upopulær, vil et hårdt Brexit være endnu mere upopulært.

Hvordan vil et hårdt Brexit ramme økonomien og aktiemarkederne?
I en periode præget af høj usikkerhed på grund af handelskrigen mellem USA og Kina er Brexit endnu en usikkerhedsfaktor, der får investorer til at forholde sig afventende. Og jo længere tid der går, før vi har en endelig afklaring på Brexit, jo mere rammer usikkerheden selskabernes forventninger til fremtiden, hvilket kan føre til dårligere økonomiske tillidsindikatorer og et lavere investeringsniveau hos selskaberne. Det er naturligvis negativt for økonomien.

Vi forventer dog ingen større og længerevarende nedtur for hverken europæisk økonomi eller europæiske aktier i tilfælde af et hårdt Brexit, da de økonomiske udsigter generelt ser stabile ud i Europa. Et hårdt Brexit vil være langt værre for briterne selv og deres økonomi end for os andre. Vi fastholder derfor også vores nuværende overvægt i aktier.

Europæiske aktier er blevet billigere de seneste måneder, og det er der en årsag til – men som langsigtet investor kan der være god værdi at finde i aktiemarkedet i øjeblikket. Den højere kortsigtede risiko gør dog, at vi lige nu fokuserer vores europæiske aktieinvesteringer på såkaldte kvalitetsaktier, som ofte er lidt mere robuste i urolige tider. Kvalitetsaktier er blandt andet selskaber med en stabil indtjeningsvækst, sund gældssammensætning og en fornuftig udvikling i udbyttebetalingerne.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.