Kort fortalt

  • Hovedbudskaber fra vores nye kvartalsrapport Quarterly House View.
  • En svær tid for især vækstaktier.
  • De langvarige implikationer af krigen i Ukraine.
  • Derfor anbefaler vi neutral aktievægt med fokus på USA.


2022 har indtil videre været et trist bekendtskab for investorerne. De kraftige kursfald på aktiemarkederne skyldes, at der er blevet mixet en kedelig cocktail af stigende renter, krig og voksende recessionsfrygt.

Renterne er steget usædvanligt hurtigt, og det har ført til betydelige kurstab for obligationsejerne – især i obligationer med lange løbetider, der falder mest i kurs, når renterne stiger. For de fleste investorer har det dog alligevel været bedre at ligge i obligationer end i aktier.

Det fortæller chefstrateg Frank Øland i Danske Banks nye kvartalsrapport Quarterly House View. Rapporten sætter fokus på aktuelle investeringsmuligheder og risici og blev i sidste uge distribueret via netbank til Private Banking-kunder samt andre udvalgte større investeringskunder i Danske Bank.
I den kommende tid vurderer vi, at amerikanske aktier vil være et bedre valg ... selv om amerikanske aktier ikke er billige sammenlignet med andre markeder, er prisansættelsen kommet ned, hvor den ser mere fornuftig ud.
Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank. 
Hård tale og aggressive renteforhøjelser
De kraftige rentestigninger skyldes, at centralbankerne – og ikke mindst den amerikanske centralbank – har kastet sig ind i kampen for at få inflationen ned ved at stramme pengepolitikken. Den amerikanske centralbank kom for sent i gang, og det prøver den nu at indhente med hård tale og aggressive renteforhøjelser. Rentestigninger og frygten for yderligere rentestigninger presser især vækstaktierne.

Recessionsfrygten blandt investorerne er vokset. De stigende priser og renter presser købekraften og dæmper væksten. Indtil videre har husholdningernes forbrug været robust, men investorerne er bekymrede for, hvor længe forbrugerne kan holde ud.

Desuden inverterede rentekurven (den 2-årige amerikanske statsobligationsrente blev højere end den 10-årige) i april. Det er normalt et sikkert recessionssignal, og det har sat gang i en del spekulation om, hvorvidt der kommer en recession i løbet af de næste 12-24 måneder. Den stigende recessionsfrygt afspejler sig i, at de defensive aktier i år har klaret sig væsentligt bedre end de cykliske.
Stort comeback for defensive aktier
Cykliske aktier omfatter sektorerne cyklisk forbrug, finans, ejendomme, industri, IT, kommunikationsservice og råvarer, mens defensive aktier er stabilt forbrug, energi, sundhed og forsyning. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast.

En svær tid for tech-selskaberne
Især tech-selskaberne har haft det svært i takt med, at nedlukningerne er bragt til ende, og genåbningen af økonomierne har øget konkurrencen om forbrugernes tid. Netflix overraskede med en nedgang i antallet af kunder og blev straffet hårdt, og regnskaberne fra andre tech-selskaber som fx Amazon, Apple og Intel fik også en kølig modtagelse. Især de dyreste vækstaktier er blevet kraftigt revurderet på grund af rentestigningerne, der reducerer den såkaldte nutidsværdi af deres forventede fremtidige indtjening.

Selv om det indledende chok over krigen i Ukraine har lagt sig på aktiemarkederne, har krigen en lang række langvarige implikationer. Der er i Europa et stort fokus på at skifte energiforsyningen bort fra russisk olie og gas, og der er kommet øget fokus på at accelerere de grønne løsninger. Der er også kommet endnu mere fokus på robusthed i forsyningskæderne og vigtigheden af ikke at være afhængig af politiske luner i autokratier som fx Kina.

Neutral vægt i aktier med fokus på kvalitet

Vi fastholder en neutral vægt i aktier. Det vil sige, at andelen af aktier i vores rådgivningsporteføljer er den samme, som vi forventer at have på lang sigt – og tilsvarende med andelen af obligationer. Med de forbedrede muligheder for afkast i obligationer og den fortsatte usikkerhed, der præger aktiemarkedet, så vurderer vi, at det er for tidligt at øge aktieandelen.

Inden for aktier anbefaler vi investorer at kigge efter såkaldte kvalitetsaktier. Generelt er kvalitetsaktier robuste selskaber, som er godt rustet til at klare sig igennem stormfulde perioder, fordi de har et solidt økonomisk fundament, solide forretningsmodeller og ofte gode muligheder for at hæve priserne. Der findes kvalitetsselskaber i alle sektorer.

Kvalitetsaktier kan komme styrkede ud af krisetider

Kvalitetsaktier er en betegnelse for selskaber med en stabil vækst i indtjeningen, stærk egenkapitalforretning og lav gæld, og historisk set har de udviklet sig bedre end markedet generelt i perioder med lav vækst eller recession. Her har de ofte vist sig at være godt rustet til at modstå de udfordringer, som disse perioder bringer.

Kvalitetsaktier er ikke immune over for generelle markedsfald, men selskaberne kan i mange tilfælde udnytte krisetider til at øge markedsandele eller købe svagere konkurrenter op, så de ofte kommer styrket ud af perioder med usikkerhed.
Skuffende udvikling i Kina – fokus på USA
I seneste Quarterly House View anbefalede vi at overvægte emerging markets-aktier. De er billige, men vi tror ikke længere på, at det er nu, de retter sig, og har derfor droppet vores anbefaling. Det skyldes især den fortsatte usikkerhed i Kina. Nedlukningerne har været mere omfattende og langvarige end forventet. Kina ser ud til at holde fast i nultolerancepolitikken over for Covid-19, selv om den har haft alvorlige økonomiske konsekvenser i år.

I den kommende tid vurderer vi, at amerikanske aktier vil være et bedre valg. Forbrugerne i USA har hidtil været modstandsdygtige over for den høje inflation takket være et usædvanlig stærkt arbejdsmarked og store opsparinger, og selv om amerikanske aktier ikke er billige sammenlignet med andre markeder, er prisansættelsen kommet ned, hvor den ser mere fornuftig ud. Det amerikanske aktiemarked handler i øvrigt altid med en præmie, som afspejler, at der er mange kvalitetsaktier. 


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder