Del

Kina er den store joker for investorer i 2018

KLUMME: Det nye år tegner lovende som investor, men dårlige nyheder fra Kina kan rokke båden på de finansielle markeder, vurderer Danske Banks chefstrateg Tine Choi.

Vi forventer, at det økonomiske opsving vil fortsætte i 2018, og derfor bevæger vi os ind i det nye år med en overvægt i aktier og en tilsvarende undervægt i obligationer. Men opturen på de finansielle markeder har efterhånden stået på i lang tid, og jo længere opturen varer, jo mere følsomme bliver investorer over for dårlige nyheder, der kan indikere, at opturen er forbi.

Især Kina kan blive kilde til uro og nervøse trækninger blandt investorer i 2018, og det skyldes både økonomiske og geopolitiske forhold. Lad os begynde med det sidste:

Spændinger mellem Kina og USA
Ved den store partikongres i oktober skrev præsident Xi Jinping sig selv ind i historiebøgerne som Kinas mest magtfulde leder siden Mao Zedong og sendte et tydeligt signal til resten af verden – ikke mindst amerikanerne. Xi annoncerede, at det er tid til, at Kina indtager en central plads i internationale affærer, og at landet vil være en ledende global magt i 2050.

For os som investorer betyder det, at de geopolitiske risici vil blive øget. Kinas selvsikkerhed som stormagt kan øge spændingerne i forhold til fx Taiwan og Det Sydkinesiske Hav, hvor USA også har politiske interesser. Kina er begyndt at bruge sin økonomiske styrke til at opnå politiske mål i regionen, og uformelle såvel som formelle relationer vil binde landene i Asien tættere og tættere sammen.

Jo større den gensidige afhængighed bliver, jo større er risikoen for spændinger mellem USA og Kina, og ultimativt kan USA og Kina clashe på håndteringen af Nordkorea, hvor kineserne mest af alt er interesserede i et stabilt Nordkorea. De økonomiske og menneskelige omkostninger ved at vælte regimet, eller at USA gennemfører en militæraktion, er kolossale og vil være et kinesisk problem mere end et amerikansk.

Vækstbekymringer og løbsk kredit
På den økonomiske front anser vi Kina for at være en betydelig risikofaktor i 2018. Vi forventer, at den økonomiske vækst i Kina vil fortsætte ned og i 2018 lande på 6,3 pct. Det er imidlertid stadig en stærk vækst, som ikke i sig selv bekymrer os. Men det er i høj grad investorernes umiddelbare opfattelse af begivenheder, som driver finansmarkederne, og får vi nøgletal, som kan indikere, at det går for hurtigt nedad i Kina, kan det skabe kortsigtet uro på de finansielle markeder.

Også den kinesiske kreditudvikling med stor privat låntagning udgør en betydelig risiko i det kommende år. På 10 år er den kinesiske private gæld i forhold til BNP steget med 95 procentpoint – og historisk set er alle emerging markets-lande, der har oplevet en 30 procentpoints stigning over et årti, endt med en eller anden form for bankkrise.

Myndighederne er imidlertid klar over risikoen og har erklæret, at de vil bremse kreditvæksten og fostre finansiel stabilitet via øget regulering, men balancegangen kan være svær. Det gælder om ikke at kvæle væksten i sektorer i fremdrift. Men hvis der ikke gøres noget, kan flere banker formentlig ikke undgå at erklære sig insolvente i løbet af 2018. Andelen af misligholdte lån er stigende, og de statsejede selskaber kæmper med profitabiliteten og har samtidig den højeste gæld.

Det er dog vigtigt at understrege, at Kina selv kan løse problemet. Den kinesiske statsgæld er moderat, og det giver om nødvendigt råderum til at rekapitalisere bankerne, men får vi de mindste indikationer på, at det kan gå galt, vil spekulationer og frygt for en krise kunne afføde en større korrektion på de globale aktiemarkeder.

Forurening kan koste på væksten
Et andet vigtigt reformpunkt, som kortsigtet kan koste på den økonomiske vækst og virksomhedernes profitabilitet, er forurening. I sin tale på partikongressen bekræftede Xi med sin vision om ’Beautiful China’, at landets miljømæssige udfordringer skal løses. Selv om miljøreformer kan ramme væksten negativt på kort sigt, er det imidlertid nødvendige reformer. Det samme gælder de fortsatte reformer af de statsejede virksomheder for at få dem på ret køl og nedbringe overkapaciteten i visse sektorer som blandt andet stål.

Reformerne vil løfte den langsigtede produktivitet og fremgang i Kina, og overordnet set er vi da også langsigtet positive på Kina og har kinesiske aktier på overvægt set i forhold til de øvrige emerging markets. Men det ændrer ikke ved, at Kina også har potentialet til at udløse en større eller mindre korrektion på de finansielle markeder, hvis tingene ikke udvikler sig som forventet i 2018.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

 

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.