Kort fortalt 

  • Ordsproget med at skulle sælge aktier i maj er ude af trit med virkeligheden.
  • Ofte giver det mere mening at købe, men det er altid en god idé at sprede sine aktiekøb over en længere periode.
  • Husk samtidig den løbende rebalancering af porteføljen – uanset årstid.
Ifølge et klassisk ordsprog skal du sælge dine aktier i maj og købe op igen til efteråret – udtrykt i det populære begreb Sell in May and go away – så hvorfor i alverden anbefaler jeg det modsatte i overskriften herover? Det gør jeg, så du forholder dig kritisk til udsagnet.

Ordsproget stammer fra England, og angiveligt lyder det oprindeligt sådan her i sin helhed: Sell in May and go away, and come back on St. Leger’s Day.

Det refererer til, at de engelske aristokrater, forretningsmænd og bankfolk i gamle dage ville væk fra sommervarmen i London og ud på landet, og hestevæddeløbet St. Leger Stake i september definerede tidspunktet for deres tilbagevenden til den britiske hovedstad. Det betød også, at mange af de finansielle aktører ikke var til stede i London henover sommeren til at handle og overvåge deres porteføljer, og uden muligheden for elektronisk handel var den mest betryggende strategi derfor at sælge ud og nedbringe sin risiko, inden man flyttede ud i sommerresidensen.

Husk, at det altid er en god idé at sprede dine aktiekøb ud over en længere periode.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Det viser de historiske data
Den lavere handelsvolumen henover sommeren gav i sig selv risiko for større udsving, da der potentielt skulle færre handler til at rykke aktiemarkedet, og samtidig var der en begrænset tilførsel af ny kapital til at drive kurserne op. Og selv om aktiehandlen i tidens løb er blevet elektronisk, gælder det stadig, at handelsvolumen ofte er lavere i sommermånederne, og at det typisk ikke er der, man oplever den største tilstrømning af ny kapital til at understøtte markederne.

Ser man på historiske afkastdata for det amerikanske aktieindeks S&P 500, viser de da også markante sæsonudsving i afkastet fra aktier. En analyse fra det finansielle analysefirma CFRA viser, at S&P 500-indekset siden 1945 har givet et gennemsnitligt afkast på 1,4 pct. i halvåret fra maj til oktober, mens tallet er 6,6 pct. for halvåret november-april.

Ingen begrundelse for aktiesalg
Men de historiske afkastdata er altså ikke i sig selv en begrundelse for at sælge ud i maj – og senest så vi da også sidste år, at halvåret maj-november gav et positivt afkast.

Det er dog sjældent en dårlig idé at sælge lidt ud, hvis din portefølje udelukkende består af aktier, og du dermed potentielt har en alt for høj risiko i dine investeringer. Selv om du har en lang tidshorisont og meget høj risikoappetit, anbefaler vi som regel en vis andel af obligationer i porteføljen alligevel.

Men selvfølgelig er de historiske afkastdata heller ikke i sig selv en begrundelse for at købe op i maj, som jeg skriver i overskriften. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for den fremtidige kursudvikling. Har du kontanter, der skal investeres, er der dog ingen grund til at holde igen – men husk, at det altid er en god idé at sprede dine aktiekøb over en længere periode som fx et halvt år. Så reducerer du risikoen for at investere alle dine penge umiddelbart før et større kursdyk på aktiemarkederne.

Det skal du altid huske
Min helt overordnede anbefaling er dog, at du altid holder fast i din investeringsstrategi og rebalancerer din portefølje fra tid til anden. Nogle gange betyder det, at du skal købe flere aktier, fordi de er faldet i værdi og udgør for lille en andel af din portefølje – og andre gange skal du nedbringe din aktieandel, hvis den har vokset sig for stor. Uanset om kalenderen siger maj eller oktober.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde