Kort fortalt 

  • Få aktier har haft overraskende stor betydning for det samlede afkast.
  • Over halvdelen af alle aktier har ikke formået at skabe positivt afkast.
  • For private danske investorer bør undersøgelsen være en øjenåbner.
  • Novo Nordisk har haft ekstrem stor betydning for danske aktier.
Mere end halvdelen af alle aktier – hele 61 pct. – har over de seneste 30 år ikke været i stand til at skabe et afkast, der er højere end den risikofrie rente. Faktisk har 56 pct. af alle aktier slet ikke formået at skabe et positivt afkast. Det er et par af konklusionerne i et stort globalt studie af ca. 64.000 aktiers formåen over de seneste tre årtier, foretaget af forskere fra blandt andet Arizona University*.

“Det er overraskende, at mindre end halvdelen af alle aktier overhovedet har været i stand til at skabe et positivt afkast. Det rokker ikke ved, at aktier som helhed fortsat forventes at slå obligationer på lang sigt, men det understreger i den grad vigtigheden af at sprede sine investeringer godt ud,” siger Danske Banks senioranalytiker Jacob Hvidberg Falkencrone.
Ser vi isoleret på danske aktier, har Novo Nordisk ifølge undersøgelsen tegnet sig for 32 pct. af det samlede positive afkast de seneste 30 årJacob Hvidberg Falkencrone, senioranalytiker i Danske Bank. 

Få aktier har drevet afkastet
At risikospredning er afgørende understreges også af en anden af undersøgelsen konklusioner: Det viser sig således, at den bedste 1 pct. af aktierne tilsammen har skabt 63 pct. af det samlede positive afkast i perioden. Faktisk har de fem bedste aktier – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet og Tencent – alene skabt 8 pct. af afkastet.“At udvælge de bedste aktier svarer dermed næsten til at lede efter en nål i en høstak. Og er man ikke i stand til at udvælge de rette aktier, jamen så får man altså et markant ringere afkast – hvis noget overhovedet. Derfor er det så vigtigt med risikospredning,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone.

De fleste private danske investorer gør dog præcis det modsatte og har størstedelen af deres portefølje placeret i under fem forskellige enkeltaktier (læs her), og det indebærer dermed en uforholdsmæssig høj risiko.

”Mange danske investorer har dog været heldige at få medvind fra Novo Nordisk, som ligger nummer 50 på listen over de aktier, der har bidraget mest til det samlede positive afkast de seneste tre årtier. Ser vi isoleret på danske aktier, har Novo Nordisk ifølge undersøgelsen tegnet sig for 32 pct. af det samlede positive afkast i perioden,” fortæller seniorstrategen.

Lad høstakken udgøre fundamentet
Jacob Hvidberg Falkencrone understreger dog, at de seneste 30 års bedste aktier ikke nødvendigvis vil være de bedste investeringer de næste 30 år. Derfor opfordrer han investorer til at se deres porteføljer efter i sømmene og overveje, om deres aktier fortsat er de rette at eje. Derudover mener han, at fonde generelt bør udgøre fundamentet i private investorers porteføljer.

”Tallene viser, at det er rigtig svært at spotte morgendagens største vindere, men ved at investere i fonde, der investerer i en bred portefølje af aktier, kan man så at sige købe hele høstakken. Det er derfor oplagt at lade fonde udgøre det brede fundament i porteføljen, og har man så lyst til at krydre med enkeltaktier ovenpå, kan man gøre det for en del af porteføljen,” siger han.   

*Bessembinder, H. et al. “Long-Term Shareholder Returns: Evidence from 64,000 Global Stocks.” (2020).


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde