Kort fortalt

  • Robotter og automatisering er et globalt vækstområde.
  • Covid-19 og geopolitisk usikkerhed kan give trenden ekstra modvind.
  • Robotterne spreder sig gradvist til nye områder.
  • Som investor findes vinderne især inden for industri og IT.


Kriser kan ændre vores adfærd, og jo større kriser, jo større potentiel effekt. Det er Covid-19 og krigen i Ukraine gode eksempler på. Det er begivenheder, der har udstillet virksomheders og forbrugeres sårbarhed over for globale forsyningskæder og afhængigheden af udenlandske leverandører af fx energi, råvarer og nøglekomponenter som computerchips.

For vestlige virksomheder handler det nu ikke længere blot om at producere varer så billigt som muligt, men også om at have den fornødne forsyningssikkerhed, så varerne også når frem til kunderne i tide.

”Gennem flere årtier, fra 1990’erne og frem, havde vestlige virksomheder primært fokus på at reducere produktionsomkostninger og outsourcede især deres produktion til fabrikker i Kina og andre lande i Asien, hvor lønningerne er lavere. Det var brændstoffet for øget globalisering, men i de senere år har vi oplevet en bevægelse i den modsatte retning, forstærket af Covid-19 og krigen i Ukraine,” siger Lars Skovgaard Andersen, som er investeringsstrateg i Danske Bank.
Vinderne kan blive de industriselskaber, der producerer robotterne, og de IT-selskaber, der leverer den fornødne hardware og software.
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 
Det globale antal industrielle robotter er i gennemsnit steget med 13 pct. om året fra 2015 til 2020 og har nu samlet set rundet 3 millioner.
Kilde: The International Federation of Robotics.
Vigtig nøgle til færre mandetimer
Den modbevægelse, han refererer til, er hjemflagning af produktion – dvs. at virksomheder i højere grad begynder at producere deres varer tættere på kunderne i fx Europa og USA. For hvad nytter det, at dine varer bliver produceret billigt i Kina, hvis de kinesiske havne er lukket på grund af Covid-19?

”Og det handler ikke kun om pandemi og krig, men også om andre faktorer som fx den ulmende handelskonflikt mellem USA og Kina, der gør situationen mere skrøbelig i dag end for 10 år siden. Vi ser tiltagende geopolitiske spændinger mellem autokratier og demokratier, der kan have en negativ effekt på den globale samhandel og forsyningssikkerheden,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Men skal virksomheder fortsat være konkurrencedygtige trods højere lønninger i Europa og USA, er det afgørende, at de producerer effektivt og med så få mandetimer som muligt – og her kommer robotter og automatisering ind i billedet.

”Det seneste årti har vi allerede set en massiv global udbredelse af robotteknologi og automatisering i fremstillingssektoren, men vestlige virksomheders hjemflagning af produktion kan give udbredelsen yderligere medvind i de kommende år,” vurderer Lars Skovgaard Andersen.
Robotter og automatisering handler om mere end fabrikker
”Det er ikke kun i fremstillingssektoren, at robotter og automatisering vinder frem. Det er fx også et stort tema på sundhedsområdet. Mange lande oplever en stigende andel ældre, og det øger presset på sundhedssystemerne, da ældre kræver mere pleje. Her indgår robotter og automatisering også som en del af løsningen i fremtiden,” siger Lars Skovgaard Andersen.
Her kan man finde vinderne
Som investeringsstrategen påpeger, bliver det formentlig ikke forbrugerne, der i første omgang vinder på virksomheders hjemflagning af produktion. De kan meget vel komme til at betale mere for en række produkter.

”Vinderne kan til gengæld blive de industriselskaber, der producerer robotterne, og de IT-selskaber, der leverer den fornødne hardware og software til at gøre virksomheders produktion mere smidig og effektiv,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Han understreger dog, at virksomheder ikke omlægger deres produktion fra den ene dag til den anden.

”Det er en langsigtet, strukturel trend, der udspiller sig, og som vi ser interessante langsigtede investeringsmuligheder i – og udviklingen mod øget brug af robotter og automatisering gælder selvfølgelig ikke kun for vestlige virksomheder, der hjemflager produktionen. Det er et globalt tema, og Kina er det land, hvor der installeres flest robotter,” siger han.
Det vurderes, at 435.000 nye robotter blev installeret i 2021, hvilket er det højeste årlige antal nogensinde. Antallet af nye robotter forventes at runde 500.000 i 2024.
Kilde: The International Federation of Robotics.
Robotterne spreder sig
Brugen af industrielle robotter har især været udtalt inden for produktionen af biler og elektronik, og derfor er udbredelsen af industrielle robotter ekstra stor i lande, hvor de sektorer fylder meget. Det er især Kina, Japan, Sydkorea, USA og Tyskland.

”Vi ser dog en tendens til, at brugen af robotter gradvist spreder sig til andre sektorer som fx logistik, landbrug, byggeri og e-handel – ja praktisk talt alle områder, hvor robotter og automatisering kan bidrage til at kompensere for mangel på arbejdskraft eller høje lønninger. I takt med at teknologien udvikler sig, er det nærmest kun fantasien, der sætter grænser,” siger Lars Skovgaard Andersen.


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder