Kort fortalt

  • Large language models er det helt store tema i øjeblikket.
  • Det har medført stor hype om en særlig type microchips.
  • Vi anbefaler dog investorer at sigte bredt i deres investeringer.
  • Det gælder også vores generelle tilgang til teknologi.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Hot er vist en underdrivelse, når vi taler om kunstig intelligens i øjeblikket. Den nyeste knopskydning fra teknologien er large language models (LLM – se boks nedenfor), som er teknologien bag ChatGPT.

ChatGPT og tilsvarende LLM-løsninger som fx Bart fra Google trækker store overskrifter i medierne, fordi de pludselig giver almindelige mennesker og virksomheder et værktøj til at løse en lang række opgaver hurtigere og nemmere. What is not to like!

LÆS OGSÅ: ChatGPT – et tveægget sværd for investorer

Teknologien trækker også store overskrifter på aktiemarkederne. Tag fx det amerikanske selskab Nvidia, som leverer de nødvendige microchips til brug for LLM. Før selskabets regnskab onsdag i denne uge var kursen på aktien allerede mere end fordoblet i år, og i kølvandet på regnskabet tog den et nyt stort spring i vejret i eftermarkedet. Det er helt vildt.

Så kunstig intelligens, herunder især LLM, er hot, og måske et par af aktierne er lidt for hotte. Men det er formentlig en megatrend på linje med smartphones, der lige nu er ved at rulle sig ud.

Trods den store hype er teknologien endda stadig i sin spæde fase. Sprogmodellerne er fortsat ved at øve sig. De er gået i træningslejr med de store mængder data, som er indhentet. Kort fortalt så øver de på, hvad det næste ord i en sætning måtte være.
Vi anbefaler en bred eksponering mod temaet kunstig intelligens i stedet for at gå all in på et eller få selskaber. Det er i øvrigt også vores generelle tilgang til investeringer inden for teknologi.   Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
GPU’er holder festen i gang
ChatGPT 3,5 har indlæst alle digitale data indtil 2021, og det er dem, den nu står og øver sig på, så den gradvist bliver bedre. Men for at kunne øve sig er der brug for datakraft via datacentre, og serverne i disse datacentre har brug for såkaldte GPU-microchips. I modsætning til de mere gængse CPU-microchips kan GPU’er foretage parallel databehandling og har dermed en bedre evne til at håndtere store datasæt, hvilket er afgørende i forhold til kunstig intelligens. Og ja, Nvidia sidder på omkring 80 pct. af det globale marked for GPU’er. Derfor den eksplosive interesse for aktien.

Yderligere kan opmærksomheden om ChatGPT være med til at skubbe yderligere til andre stærke trends inden for kunstig intelligens, som flere og flere selskaber benytter sig af, fordi det gør dem mere effektive. Det gælder blandt andet robotteknologi og automation.

LÆS OGSÅ: Sådan investerer du i den næste hype

Hvad er en large language model?

ChatGPT er en såkaldt large language model, forkortet LLM. Vi bad ChatGPT give en kort forklaring på, hvad en LLM er. Herunder ser du den uredigerede forklaring:

”En LLM (Language Model) er en kunstig intelligens-algoritme, der forstår og genererer naturligt sprog. Den bruger dybe neurale netværk til at behandle og forstå teksten og kan bruges til opgaver som maskinoversættelse, tekstgenerering og spørgsmål-svar-systemer. GPT-3.5 er en avanceret LLM-model trænet på store mængder tekstdata og er i stand til at generere meningsfulde og sammenhængende svar inden for forskellige emner.”
Vi anbefaler at sigte bredt
Der vil utvivlsomt komme regulering af, hvordan kunstig intelligens må anvendes. Præcis som vi har oplevet med andre nye teknologier og digitale landvindinger som fx sociale medier. Det er i alles interesse for at undgå misbrug og negative følgevirkninger.

Regulering vil dog ikke bremse den fortsatte udvikling inden for kunstig intelligens. Det store spørgsmål er, hvem der bliver de store vindere på længere sigt. Det er stort set umuligt at forudsige i dag – og det behøver ikke nødvendigvis at være udbyderne at teknologien, men kan også blive de selskaber, der formår at udnytte teknologien bedst muligt.

Vi anbefaler derfor en bred eksponering mod temaet kunstig intelligens i stedet for at gå all in på et eller få selskaber. Det er i øvrigt også vores generelle tilgang til investeringer inden for teknologi, hvor du skal passe på ikke at stirre dig blind på kunstig intelligens. Sørg for en god spredning, og husk, at teknologi favner bredt. Ser man fx på S&P’s nordamerikanske teknologiindeks, omfatter det alt lige fra hardware og software til datasikkerhed, streaming, sociale medier, elbiler, e-handel, betalingskort – og meget mere. En investering via en relevant fond kan være en oplagt måde at sikre sig den fornødne spredning.

I bredere forstand bør teknologi altid udgøre en del af din portefølje, uanset om det er kunstig intelligens eller ej. Digitaliseringen af vores samfund er en megatrend, du bør være eksponeret imod. Men pas som altid på med ikke at overgøre tingene, for der vil altid komme modvinde undervejs. Det gælder også for Nvidia. 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder