Helt som ventet endte gårsdagens franske valg med en klar sejr til Emmanuel Macron, der tiltræder som præsident senest den 17. maj. Herefter vil franskmændene fokusere på det kommende franske parlamentsvalg, som også vil være afgørende for Macrons muligheder for at gennemføre de reformer, han er gået til valg på.
 
Set med investorbriller er det franske valg dog et overstået kapitel nu. Den ultimative katalysator for usikkerhed – en fransk euro/EU-afstemning – er afværget og Le Pen slået hjem. Får Macron et parlament mod sig, er det mere eller mindre ’business as usual’, og får han parlamentet med sig, så skal investorerne nok belønne ham, når reformerne begynder at tage form.
 
Vejen er banet for fornyede stigninger på de europæiske finansmarkeder
En sejr til Macron var i vid udstrækning indregnet i de finansielle markeder, så på kort sig kan forventes en behersket markedsreaktion. Fremadrettet er der dog lagt på bålet til fornyet momentum på de europæiske aktiemarkeder. Med Macrons sejr er en tung politisk tåge forsvundet, og investorerne kan nu for alvor glæde sig over den stærke økonomiske udvikling i Europa og de flotte regnskaber, som vælter ind i disse dage. Her vurderer vi umiddelbart, at der stadig er lidt at indhente for de europæiske aktiemarkeder. Samtidig bør Macrons reformprogram vække investorernes interesse for franske aktier.
 
Det skal dog bemærkes, at europæiske aktier er steget ca. 11 pct. hidtil i år og franske aktier 13,5 pct. Det er pænt mere afkast, end man kan forvente på et gennemsnitligt år, så gevinsthjemtagning udløst af fx en afbøjning i tillidsindikatorerne (som vi så småt er begyndt at se i flere lande) er absolut også til stede. Vi forventer dog, at disse indikatorer fortsat vil indikere økonomisk vækst over trend i både USA og Europa, og at de hårde økonomiske data vil fortsætte med at bekræfte opsvinget, så retningen på aktiemarkedet stadig overvejende vil være i positiv retning.  
 
Aktierne er understøttet af en historisk stærk regnskabssæson 
Over halvdelen af selskaberne i det europæiske STOXX600-index har nu aflagt regnskaber for årets første kvartal, som tegner til at blive det bedste siden 2003. 67 pct. af selskaberne har slået vækstforventningerne til indtjening pr. aktie (EPS) med i gennemsnit 6 pct., og 72 pct. af selskaberne har slået omsætningsforventningerne med i gennemsnit 2 pct. Historisk skal vi tilbage til 2010 for at finde et kvartal, hvor mere end 60 pct. af selskaberne slog estimaterne for EPS-vækst.
 
Dykker vi ned i sektorerne, så er det byggeri og banker, som fører an i den positive udvikling, mens detail og telekom er de to sektorer med færrest positive overraskelser. På nationalt niveau er det Holland og Frankrig, som overrasker mest positivt, mens Schweiz og Storbritannien ligger i bunden.
 
Fortsat overvægt i aktier og portugisiske obligationer
Vi er fortsat positive på aktier og har en overvægt af europæiske og amerikanske aktier, hvor sidstnævnte er med fokus på små og mellemstore selskaber.  Vi har i en længere periode set, at især amerikanske investorer har sendt penge over Atlanten og købt op i europæiske aktier, og den tendens forventer vi vil fortsætte lidt endnu. Europæiske aktier er attraktivt prisfastsat set i forhold til globale/amerikanske aktier, og indtjeningsudsigterne er gode.
 
Vi har ligeledes et fortsat positivt syn på portugisiske obligationer. Ligesom for aktiemarkedet er en stor usikkerhedsfaktor også forsvundet for obligationsmarkedet, og en indsnævring af det fransk-tyske rentespænd, hvor de franske renter falder i forhold til de tyske, bør smitte af på de sydeuropæiske lande med potentielt stigende obligationskurser. Dertil kommer, at en af de store hindringer for en opjustering af Portugals kreditrating i 2018 nu er ryddet af vejen.
 
Med andre ord er risikoen for, at det europæiske opsving bliver slået ud af kurs af politiske grunde, nu blevet mindre, og dermed kan landene koncentrere sig om reformer mv. i stedet for at skulle bruge kræfter på at tæmme en eventuel krise.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Vær opmærksom på, at en investering også kan give tab.