A.P. Møller - Mærsk har i dag meddelt, at selskabets bestyrelse vil udskille Maersk Drilling fra A.P. Møller - Mærsk for at børsnotere Maersk Drilling selvstændigt på Nasdaq Copenhagen. Dermed vil aktionærer i A.P. Møller - Mærsk også blive aktionærer i Maersk Drilling.

For aktionærer med børsnoterede aktier i A.P. Møller - Mærsk betyder det, at de for hver aktie, de ejer i A.P. Møller - Mærk, uanset om det er en A-aktie eller B-aktie, vil modtage to aktier i Maersk Drilling i tillæg til deres aktie i A.P. Møller - Mærsk*.

Udskillelsen forventes endeligt vedtaget på den årlige generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk den 2. april 2019, og det forventes, at første handelsdag for aktierne i Maersk Drilling vil være den 4. april 2019.

Herunder besvarer vi nogle af de spørgsmål, som dagens udmelding kan give anledning til for investorer i A.P. Møller - Mærsk:

Hvad er Maersk Drilling for et selskab?
Maersk Drilling er en førende global udlejer og operatør af højteknologiske offshoreborerigge og -skibe med speciale i boringer på store vanddybder og under ekstreme vejrforhold. Maersk Drilling ejer en moderne flåde bestående af 23 offshoreborerigge og -skibe. Selskabet har mere end 45 års erfaring og beskæftiger omkring 2.850 personer.

Hvad betyder udskillelsen af Maersk Drilling for mine aktier i A.P. Møller - Mærsk?
Efter udskillelsen af Maersk Drilling vil du fortsat have lige så mange aktier i A.P. Møller - Mærsk som før. A.P. Møller - Mærsk vil efter udskillelsen ikke længere være aktionær i Maersk Drilling. Du modtager som aktionær i tillæg til dine aktier i A.P. Møller - Mærsk nye aktier i Maersk Drilling og er herefter både aktionær i A.P. Møller - Mærsk og Maersk Drilling.

Hvad får udskillelsen af Maersk Drilling af skattemæssig betydning for mig?
Privatpersoner: Udskillelsen af Maersk Drilling er skattefri. Det vil sige, at der ikke sker nogen beskatning hos dig i forbindelse med, at du modtager aktier i Maersk Drilling. Men der vil blive fastsat en skattemæssig anskaffelsessum for dine aktier i A.P. Møller - Mærsk og Maersk Drilling til brug for beregning af dine fremtidige skattepligtige gevinster/tab på aktierne.

Selskaber: Idet selskaber beskattes efter lagerprincippet, vil ombytningen ikke have skattemæssige konsekvenser.

Kan jeg frem mod udskillelsen af Maersk Drilling fortsat købe og sælge aktier i A.P. Møller - Mærsk i det omfang, jeg ønsker?
Ja. Du skal dog være opmærksom på, at sidste handelsdag for aktier i A.P. Møller - Mærsk inklusiv Maersk Drilling er den 3. april 2019 (forventet dato). Efter denne dato giver en aktie i A.P. Møller - Mærsk ikke ret til at modtage aktier i Maersk Drilling.

Er Maersk Drilling et interessant selskab at have aktier i?
I Danske Bank har vi endnu ingen holdning til, om Maersk Drilling er en interessant investering. Det vil blandt andet afhænge af aktiemarkedets værdiansættelse af selskabet, og den kender vi først, når Maersk Drilling bliver handlet som selvstændig aktie på børsen fra 4. april 2019 (forventet dato).

Kan jeg frit sælge mine aktier i Maersk Drilling, hvis jeg vil?
Ja, når du modtager dine aktier i det nye selvstændige selskab, vil du fra 4. april 2019 (forventet dato) frit kunne sælge aktierne, hvis du ikke ønsker at være aktionær i Maersk Drilling, ligesom du vil kunne købe flere aktier. I dit depot vil Maersk Drilling aktien stå under navnet ’The Drilling Company of 1972 A/S’. I daglig tale vil selskabet fortsat blive kaldt Maersk Drilling.

Hvor kan jeg få mere at vide om udskillelsen af Maersk Drilling?
A.P. Møller - Mærsk offentliggør yderligere information den 4. marts 2019. Ydermere afholder A.P. Møller - Mærsk informationsmøde for selskabets private aktionærer den 6. marts 2019 i København. Du kan læse mere om informationsmødet her.

*Der eksisterer også et antal ikke børsnoterede aktier i A.P. Møller - Mærsk med en pålydende værdi på 500 kr. (fondskoderne DK0015996235 og DK0015996318), og for disse aktier modtages der én aktie i Maersk Drilling pr. aktie i A.P. Møller - Mærsk.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde