Danske aktier har i længere tid haltet efter udlandet. Mens globale aktier siden september 2017 er steget med næsten 8 pct., er danske aktier i samme periode faldet ca. 2 pct.
 
Årsagen er blandt andet sammensætningen af det danske aktiemarked, som vægter tungt i defensive aktier set i forhold til globale aktier. Ser vi på det danske C25-indeks, tegner selskaber inden for sektoren sundhed sig alene for 45 pct. af den samlede markedsværdi. Dertil kommer selskaber inden for andre defensive sektorer som forsyning og stabilt forbrug, så den samlede andel kommer op omkring 55 pct.

Vægter op i danske aktier
Det seneste års tid har investorer imidlertid haft mere fokus på cykliske aktier, og i det lys er trængselstiderne for danske aktier ikke så overraskende. 

I Danske Bank har vi siden september 2017 været undervægtet i danske aktier, og det har dermed været en god strategi set i lyset af markedsudviklingen siden da. Fremover forventer vi imidlertid en mere positiv udvikling for danske aktier, og derfor har vi vægtet op i danske aktier til neutral vægt.

Hvor cykliske aktier typisk klarer sig bedst i opgangstider, viser defensive aktier som regel deres styrke i nedgangstider og i perioder med stor usikkerhed – og sidstnævnte er netop, hvor vi befinder os i øjeblikket. 

Trives med volatilitet
Den verserende handelskrig giver usikkerhed om den globale vækst, og i Europa døjer vi med betydelige politiske risici: I Tyskland er kansler Angela Merkels politiske situation skrøbelig, Italien har fået en euroskeptisk regering, og i Storbritannien mangler brikkerne stadig at falde på plads i forhold til Brexit. Dertil kommer udfordringerne på immigrationsområdet, der tynger hele Europa.

Dette klima af økonomisk og politisk usikkerhed kan gøre danske aktier interessante for investorer, der ønsker en mere forsigtig tilgang til aktiemarkedet og søger en højere grad af tryghed i deres eksponering mod Europa. Historisk har vi set, hvordan danske aktier ofte klarer sig bedre end europæiske aktier i perioder med stigende volatilitet – dvs. stigende markedsudsving.

Usikkerhed forude
Ser vi på de kommende måneder, kan de meget vel stå i volatilitetens tegn. Handelskonflikten mellem USA og resten af verden udgør aktuelt den største hovedpine for investorer, og her forventer vi ingen snarlig afklaring. Nylige meningsmålinger viser, at mange amerikanere bakker op om Donald Trumps økonomiske politik, og det øger sandsynligheden for, at han vil fastholde en hård kurs i en længere periode frem mod midtvejsvalget i USA i november. 

Indtil en løsning på handelsstriden falder på plads, kan vi opleve, at virksomheder holder igen med nye investeringer og dæmper deres forventninger til fremtiden. Det kan medføre skuffende udmeldinger fra en række selskaber, når den kommende regnskabssæson skydes i gang i USA den 13. juli. Yderligere befinder vi os i sommerperioden, hvor lav handelsvolumen på aktiemarkedet i sig selv kan forstærke markedsudsvingene – og dermed kan fundamentet være lagt for en periode med høj volatilitet, hvor danske aktier potentielt kan outperforme europæiske aktier.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.