Kort fortalt 

  • P/E-værdier kan give et misvisende billede af prisforskellen på europæiske og amerikanske aktier.
  • Andre faktorer har på kortere sigt større betydning for afkastet.
  • Både den økonomiske vækst og sektorfordelingen ser aktuelt mere attraktiv ud i USA.
I Danske Bank har vi en markant overvægt af amerikanske aktier i vores porteføljer og en tilsvarende undervægt i europæiske aktier. Vi vurderer med andre ord, at amerikanske aktier aktuelt har et mere attraktivt afkastpotentiale.

Vi bliver dog ofte mødt med det forbehold, at amerikanske aktier er dyrere end europæiske aktier målt på værdiansættelsen P/E – dvs. den pris, man som investor betaler for en krones indtjening i selskaberne. Nye data fra kapitalforvalteren Baird viser således, at amerikanske aktier har en P/E på 22,8, mens europæiske aktier ligger på 20,6 og dermed er markant billigere værdiansat. Og hvorfor investere i det dyreste?
Foreløbig fastholder vi derfor vores overvægt i amerikanske aktier og vores undervægt i europæiske aktier.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Sandheden bag tallene
Det er et relevant forbehold, men tallene fortæller ikke hele sandheden. Graver man et spadestik dybere, er billedet et andet. Så kan forskellen i værdiansættelsen forklares ved, at aktiemarkedet i USA har en meget anderledes sammensætning af selskaber end i Europa.

Fx udgør sektoren kommunikationsservice med internetgiganter som Facebook, Alphabet (Google) og Netflix en markant større andel af det amerikanske aktiemarked end det europæiske aktiemarked, og selskaberne i sektoren er generelt kendetegnet ved en høj vækst og en høj værdiansættelse. Modsat udgør finanssektoren en større andel af markedet i Europa, og finans har en meget lav værdiansættelse, der er med til at trække det samlede P/E for europæiske aktier ned.

Faktisk viser beregninger fra kapitalforvalteren Baird, at hvis det europæiske aktiemarked havde den samme sektorfordeling som det amerikanske aktiemarked, ville europæiske aktier være en tand dyrere med en P/E på 23,0 mod 22,8 i USA.

En vigtigere faktor for afkastet
Derudover er det i øvrigt også vigtigt, at man som investor ikke stirrer sig blind på P/E-tal, for de fortæller typisk kun meget lidt om, hvor man som investor kan forvente det højeste afkast i den kommende tid.

Til gengæld har der historisk set været en meget tæt sammenhæng mellem væksten i selskabernes omsætning og investorernes afkast. I perioder, hvor amerikanske selskaber har haft højere vækst i omsætningen end europæiske selskaber, har amerikanske aktier typisk givet et højere afkast – og omvendt.

Aktuelt forventer vi i det kommende år højere vækst i både selskabernes omsætning og indtjening pr. aktie i USA end i Europa. Momentum i den amerikanske økonomi er simpelt hen stærkere end i Europa, hvor de langsigtede vækstforventninger fortsat er lave og halter efter USA.

Mere interessante sektorer i USA
Yderligere finder vi sektorfordelingen i USA betydeligt mere attraktiv i øjeblikket. Vi forventer fx fortsat en stærk langsigtet vækst inden for IT, og IT-sektoren udgør 28 pct. af det amerikanske aktiemarked mod knap 8 pct. af det europæiske, opgjort på MSCI-indeks. Modsat udgør sektoren stabilt forbrug 15 pct. i Europa mod 7 pct. i USA, og det er den sektor, vi aktuelt ser det dårligste afkastpotentiale i. Det skyldes dels, at vi forventer lav indtjeningsvækst i sektoren, og dels at vi i det kommende år forventer et økonomisk opsving og en øget risikoappetit hos investorer, der vil understøtte mere cykliske sektorer.

Foreløbig fastholder vi derfor vores overvægt i amerikanske aktier og vores undervægt i europæiske aktier.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde