Gå til hovedindhold

Nu bliver det lettere for dig at investere ansvarligt

Nye EU-regler om ansvarlige og bæredygtige investeringer hjælper den grønne omstilling på vej. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, mener Danske Bank og Forbrugerrådet Tænk.

Kort fortalt 

  • Nye EU-regler gør det lettere for investorer at bidrage til en ansvarlig og bæredygtig udvikling.
  • Udbydere af investeringsprodukter får sværere ved greenwashing – dvs. at fremstå mere ansvarlige og bæredygtige, end de er.
  • Lovgivningen omfatter også Danske Banks og Danske Invests mange investeringsprodukter.
Vil du være med til at understøtte en grøn og bæredygtig udvikling, når du investerer? Så er du ikke alene – det er et marked i stærk vækst, og nu gør nye EU-regler det nemmere for dig.

Hidtil har der ikke været en fast definition for, hvornår man må bruge populære betegnelser som grøn, bæredygtig, ESG og ansvarlig om investeringsprodukter, men fra 10. marts indføres nye regler. Fremover skal investeringsprodukter, herunder fonde, leve op til en række principper, for at de må markedsføres som bæredygtige eller ESG-investeringer.
Der er ingen tvivl om, at hvis den grønne omstilling skal lykkes, er det afgørende at have investorerne med.Ida Marie Moesby, økonom i Forbrugerrådet Tænk. 

For Danske Bank og Danske Invest medfører EU-reglerne, at investeringsprodukter og fonde med særligt fokus på bæredygtighedsforhold og ansvarlighed fremover bliver inddelt i to forskellige kategorier:

BÆREDYGTIGE INVESTERINGSPRODUKTER OG FONDE bliver det højeste niveau. Betegnelsen ’bæredygtig’ anvendes om investeringsprodukter og fonde med et veldokumenteret bæredygtigt investeringsmål – dvs. fonde som investerer i selskaber, der arbejder målrettet med at løse udfordringer i forhold til den bæredygtige omstilling.

ESG-INVESTERINGSPRODUKTER OG FONDE bliver det næste niveau. Betegnelsen ESG må anvendes om investeringsprodukter og fonde med investeringer, der har fokus på at fremme miljømæssige eller sociale forhold samt god ledelsespraksis (forkortet ESG på engelsk).

Det siger Forbrugerrådet Tænk
Vi har bedt økonom Ida Marie Moesby fra interesseorganisationen Forbrugerrådet Tænk sætte ord på det nye regelsæt:

Hvad er formålet med EU-regelsættet?
”Det nye regelsæt kommer som en del af EU’s strategi for bæredygtig finansiering, som har til formål at fremme bæredygtige investeringer i EU. Der er ingen tvivl om, at hvis den grønne omstilling skal lykkes, er det afgørende at have investorerne med – både fordi investorerne kan understøtte bæredygtige virksomheder i at blomstre og forhindre, at der investeres store summer i virksomheder, der ikke lever op til FN’s 17 Verdensmål, Parisaftalen mv.,” forklarer Ida Marie Moesby.

Hvad er jeres syn på regelsættet?
”Det er meget positivt, men de nye regler er også helt nødvendige. En af de store udfordringer i dag er, at der ikke er nogen klar definition af, hvad der er bæredygtigt, hvilket giver en risiko for greenwashing – dvs. at investeringsprodukter prøver at fremstå mere ansvarlige og bæredygtige, end de reelt er. De nye regler vil være med til at forhindre greenwashing og giver større gennemsigtighed. I EU arbejder man derudover på en definition af, hvad der er grønt samt bedre mærkningsordninger, hvilket også vil bidrage til at gøre det lettere for private investorer at tage bæredygtige investeringsvalg,” siger økonomen fra Forbrugerrådet Tænk.

Alle investeringer er ansvarlige investeringer
En lang række Danske Invest-fonde opfylder kriterierne for at kunne betegnes ESG-fonde, men for nuværende lever ingen Danske Bank-investeringsprodukter eller Danske Invest-fonde op til de nye EU-kriterier for bæredygtige fonde. Der arbejdes dog hårdt på at sikre, at udvalgte Danske Invest-fonde hurtigst muligt kan opfylde kriterierne. Derudover er alle
investeringsprodukter og fonde i Danske Bank og Danske Invest underlagt vores politik for ansvarlig investering. Det betyder blandt andet, at der tages hensyn til bæredygtighedsforhold, og at de ikke investerer i selskaber med aktiviteter inden for kontroversielle våben eller i selskaber, der henter en større del af deres omsætning fra tjæresand og termisk kul eller tobak.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.