Vil du understøtte en positiv udvikling i samfundet, når du investerer din opsparing, får du nu flere nye investeringsmuligheder hos Danske Bank. Fremover kan du både investere i samlede porteføljer med bæredygtigt fokus og aktiefonde inden for otte udvalgte bæredygtighedstemaer – også betegnet tematiske fonde.

”Vores forventning er, at ansvarlighed og afkast sagtens kan gå hånd i hånd, så ansvarlige investeringer både er i investorernes og samfundets interesse,” fortæller Jacob Hvidberg Falkencrone, som er chefanalytiker i Danske Bank.

På den måde kan du selv vælge de bæredygtighedstemaer, du finder vigtigst og mest attraktive at investere i.

– Jacob Hvidberg Falkencrone, chefanalytiker i Danske Bank. 

Porteføljer med bæredygtigt fokus
Med vores nye såkaldte rådgivningsporteføljer med bæredygtigt fokus hjælper vi investorer med at sammensætte en god portefølje af aktier og obligationer, som udelukkende består af fonde med et bæredygtigt investeringsmål samt ESG-fonde (læs mere nedenfor). Det er fonde, der kan bidrage til en positiv udvikling i samfundet.

”Porteføljerne med bæredygtigt fokus sikrer en god risikospredning på tværs af forskellige aktier og obligationer samt forskellige regioner og sektorer, og samtidig kan du altså være med til at gøre en positiv forskel med dine investeringer,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone.

Investeringer i udvalgte temaer
Ønsker du fokus på særlige bæredygtighedstemaer, tilbyder vi nu også aktiefonde med investeringer i selskaber inden for en række udvalgte temaer med interessant vækstpotentiale i de kommende årtier."På den måde kan du selv vælge de bæredygtighedstemaer, du finder vigtigst og mest attraktive at investere i, og fx lade dem indgå som en del af din portefølje med bæredygtigt fokus. Vi anbefaler, at de tematiske fonde altid indgår som element i en bredere portefølje af aktier og obligationer," fortæller Jacob Hvidberg Falkencrone.

De to typer ansvarlige fonde
Alle de tematiske fonde er – i lighed med fondene i porteføljerne med bæredygtigt fokus – enten fonde med et bæredygtigt investeringsmål eller ESG-fonde:

FONDE MED ET BÆREDYGTIGT INVESTERINGSMÅL (artikel 9) er fonde med en høj grad af fokus på at understøtte en bæredygtig udvikling. De investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til miljømæssige mål som fx vedvarende energi, biodiversitet og reduktion af CO2, sociale mål som fx gode arbejdsforhold eller social integration eller en kombination som fx et bredt fokus på at understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

ESG-FONDE (artikel 8) har ikke bæredygtige investeringer som deres mål, men kan stadig bidrage til at fremme en positiv udvikling i samfundet. Fondene fremmer miljømæssige (E) eller sociale forhold (S) samt sikrer god ledelsespraksis (G) ved blandt andet at påvirke selskaberne, de investerer i, via aktivt ejerskab, og ved at fravælge selskaber, der ikke klarer sig godt inden for ESG-forhold.

Hvis du vil vide mere
Læs mere om vores porteføljer med bæredygtigt fokus her.
Læs mere om vores otte udvalgte bæredygtighedstemaer her.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Ansvarlige investeringer

Vil du understøtte en positiv udvikling i samfundet med dine investeringer?
Tjek dine muligheder