Kvalitetsaktier står højt på listen over de investeringer, hvor Danske Bank ser størst afkastpotentiale i år. Det kan umiddelbart lyde banalt, at man skal investere i kvalitetsaktier, for hvem har lyst til at placere sine penge i selskaber, der ikke har kvalitet? Virkeligheden er dog lidt mere nuanceret, fortæller Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

”Når vi taler kvalitetsaktier, er det en helt specifik betegnelse for virksomheder, der har en række særlige kendetegn som fx stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav finansiel gearing – dvs. et forholdsvis begrænset niveau af gæld. Samtidig har de ofte pæne og stabile udbyttebetalinger,” siger han og uddyber:

”Kvalitetsaktier er altså en særlig kategori af aktier, som i nogle perioder vil klare sig bedre end aktiemarkedet generelt, mens de i andre perioder bliver overhalet af andre typer aktier – fx vækstaktier, hvor investorer i højere grad investerer i et forventet fremtidigt indtjeningspotentiale end den nuværende, velkendte indtjening."

Hvorfor er kvalitetsaktier interessante netop nu?
”I en periode med stor usikkerhed på de finansielle markeder og stigende renter giver det god mening at søge mod selskaber, der er kapitalstærke. De er fx mindre sårbare over for rentestigninger, kan optage lån billigere end andre og kan i sidste ende opnå en bedre bundlinje end selskaber af svagere kvalitet. Hvis det går rigtig hårdt for sig, kan de også bedre sænke priserne og dermed presse – og måske i sidste ende opkøbe – svagere konkurrenter. Alt i alt er kvalitetsaktier dermed godt rustet til usikre tider."

LÆS OGSÅ: Vinderne tænker langsigtet og har is i maven.

Betyder jeres fokus på kvalitetsaktier, at I har negative forventninger til aktiemarkedet?
”Nej, absolut ikke. Vi forventer stigende aktiekurser i 2019 og har en overvægt i aktier i vores porteføljer og en tilsvarende undervægt i obligationer. Men man kan sige, at vi med kvalitetsaktier tager turen i et lidt mere stabilt og sikkert køretøj, uden at det betyder, at vi går helt ned i fart. Man kan betegne kvalitetsaktier som aktiemarkedets Volvo."

Hvilke lande og sektorer skal man især fokusere på, hvis man vil investere i kvalitetsaktier?
”Ifølge MSCI World Quality Index, der er et globalt indeks over kvalitetsaktier, udgør sektorerne IT og sundhed de største sektorer inden for kvalitetsaktier, og det betyder, at en betydelig del af kvalitetsaktierne er at finde i USA, som vægter tungt i disse sektorer.

Men generelt kan du finde kvalitetsaktier i alle sektorer og på tværs af regioner, og det er en vigtig pointe. Kvalitetsaktier er ikke et spørgsmål om at gå i flyverskjul og fx købe aktier i defensive sektorer som forsyningssektoren eller stabilt forbrug, der typisk gør det godt i økonomiske nedgangstider, fordi efterspørgslen er forholdsvis uafhængig af konjunkturer. Vi befinder os nemlig absolut ikke i en økonomisk recession. Tilsvarende er kvalitetsaktier noget andet end valueaktier, som er aktier, der handles i den billige ende af skalaen set i forhold til fx selskabernes indre værdi eller indtjening.

Kvalitetsaktier er en forholdsvis bred tilgang til aktiemarkedet, og i bund og grund ser jeg kvalitet som en investeringsstil, der ligger et sted mellem vækst og value. Typisk får vækstaktier meget fokus i perioder med tiltagende økonomisk vækst og optimisme, mens der ofte er øget fokus på værdi – dvs. value – når pilen peger den anden vej. Men som økonomien ser ud lige nu, er det efter vores vurdering fornuftigt at placere sig et sted derimellem."

Hvad er de potentielle ulemper ved at investere i kvalitetsaktier?
”Kvalitetsaktier kan give et dårligere afkast end aktiemarkedet generelt i perioder, hvor klassiske valueaktier gør det bedst, eller rene vækstaktier er i vælten, og samtidig kan kvalitetsaktier blive for dyre, hvis alle køber dem. Det vurdere vi dog ikke er tilfældet ved den nuværende prisfastsættelse. Dertil kommer naturligvis de generelle risici ved at investere i aktier, hvor vi i perioder kan opleve brede markedsfald, som vi gjorde i sidste kvartal af 2018, og samtidig kan selv kvalitetsaktier blive ramt af konkurrence og dårlige tider, så de skuffer og falder i kurs.”

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.