Er det vigtigt for dig at fremme den grønne omstilling gennem investering af dine penge? Så er der godt nyt.

Vi har nemlig tilpasset seks Danske Invest indeksfonde, så de nu bliver kategoriseret i overensstemmelse med artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Det betyder, at indeksfondene investerer i aktiviteter, der bidrager til at løse klimaudfordringerne og skabe et mere bæredygtigt samfund.

Fælles for de seks indeksfonde er, at de følger EU-benchmarket for klimaomstilling. Det vil sige, at fondene udvælger selskaber, der er i gang med at lave en grøn omstilling af forretningen og dermed løbende reducerer deres CO2-udledning. På den måde medvirker fondenes samlede investeringer til at nedbringe klimabelastningen og bidrage til den grønne omstilling.

Her kan du læse mere om de bæredygtige investeringsprodukter, du kan investere i.

ESG-Investeringsprodukter

Udover de nye bæredygtige investeringsprodukter, har du også mulighed for at investere i fonde, som fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis. Dem kalder vi ESG-investeringsprodukter (ESG er en forkortelse for Environmental, Social, Governance).

ESG-investeringsprodukterne fremmer ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på klima- og medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. De kan også arbejde aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige eller afholde sig fra at investere i selskaber med stor, skadelig klimapåvirkning. Fondene er med andre ord kategoriseret under artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Læs mere om Bæredygtige investeringsprodukter og ESG-investeringsprodukter her

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde